Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Quĩ tích


help me

mdkmdksdddddddwdcsc

Đọc tiếp...

KO ĐĂNG 

CÂU HỎI 

LINH TINH

LÊN DIỄN ĐÀN

Đọc tiếp...

tui bít chơi nhưng bạn đừng

ĐĂNG

LINH 

TINH,tui ghét bọn trẻ trâu free fire

Đọc tiếp...

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...

spoil trong tiếng anh có nghĩa là hư hỏng 

còn bn hỏi tek mell có ai hiểu đâu

Đọc tiếp...

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...

một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m chiều rộng 2m và chiều cao 1,5m trong bể có chứa một thể tích nước bằng 2\3 thể h của bể 1lít= 1dm3

@_@

Đọc tiếp...

một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m chiều rộng 2m và chiều cao 1,5m trong bể có chứa một thể tích nước bằng 2\3 thể h của bể 1lit= 1dm3

Đọc tiếp...

Bài 1:

A B C D E M N I J

Gọi E là giao điểm của phân giác AD với MN.

Qua E, kẻ đoạn thẳng IJ vuông góc với AD \(\left(I\in AB,J\in AC\right)\)

Gọi H là điểm đối xứng với M qua AD.

Ta thấy rằng \(\widehat{MEI}=\widehat{HEJ}\Rightarrow\widehat{HEJ}=\widehat{JEN}\) hay EJ là phân giác trong góc NEH.

Do \(EJ\perp EA\) nên EA là phân giác ngoài tại đỉnh E của tam giác NEH.

Theo tính chất tia phân giác trong và ngoài của tam giác, ta có:

\(\frac{NJ}{HJ}=\frac{EN}{EH}=\frac{AN}{AH}\Rightarrow\frac{\overline{NJ}}{\overline{NA}}:\frac{\overline{HJ}}{\overline{HA}}=-1\Rightarrow\left(AJNH\right)=-1\)

Áp dụng hệ thức Descartes, ta có \(\frac{2}{AJ}=\frac{1}{AH}+\frac{1}{AN}=\frac{1}{AM}+\frac{1}{AN}=\frac{3}{a}\)

\(\Rightarrow AJ=\frac{2a}{3}\)

Vậy J cố định, mà AD cố định nên IJ cũng cố định. Vậy thì E cũng cố định.

\(AJ=\frac{2a}{3}\Rightarrow AE=\frac{2.AD}{3}\) hay E là trọng tâm tam giác ABC.

Tóm lại MN luôn đi qua trọng tâm tam giác ABC.

Đọc tiếp...

giúp em vs CMR với mọi a,b,c ta có (a^2+2)(b^2+2)(c^2+2)>= 3(a+b+c)^2

Đọc tiếp...

an qua CHA CO GI CHOI

AI KB DI

Đọc tiếp...

Được cập nhật 22 tháng 3 2017 lúc 0:15

5

k rồi mình kb cho

Đọc tiếp...

Siêu trộm gì chứ !

Đọc tiếp...

tôi, có, xem. ( giải trí )

Đọc tiếp...

ừm,mk ko xem

mk chỉ xem magic kid thôi 

Đọc tiếp...

mình nhé bạn gửi lời mời được không vậy chứ mình hết lượt rồi!!

Đọc tiếp...

Lên mạng dò "Định lí Lyness" và "Đường tròn Sawayama" để biết thêm chi tiết.

Đọc tiếp...

Thôi nói đại luôn cho rồi...

Gọi \(I\) là tâm nội tiếp tam giác \(ABC\).

Qua \(I\) vẽ \(EF⊥AI\) trong đó \(E\in AB,F\in AC\).

Dựng điểm \(K\) sao cho \(KE⊥AB,KF⊥AC\).

Đường tròn \(\left(K,KE\right)\) là đường tròn cần dựng.

CM: Theo định lí Lyness về đường tròn mixtillinear (tự tìm trên mạng) thì đường tròn tiếp xúc 2 cạnh của tam giác ABC tại \(E\) và \(F\)và tiếp xúc trong \(\left(ABC\right)\) phải có \(EF\) qua tâm nội tiếp \(I\) của tam giác. Điều ngược lại vẫn thoả.

Đọc tiếp...

Đường tròn O_1: Đường tròn qua E với tâm O Đoạn thẳng a: Đoạn thẳng [A, B] Đoạn thẳng b: Đoạn thẳng [O, A] Đoạn thẳng e: Đoạn thẳng [A, N] Đoạn thẳng f_1: Đoạn thẳng [H, N] Đoạn thẳng i_1: Đoạn thẳng [O, J] Đoạn thẳng j_1: Đoạn thẳng [J, B] Đoạn thẳng k_1: Đoạn thẳng [J, N] O = (-0.33, -2.81) O = (-0.33, -2.81) O = (-0.33, -2.81) Điểm A: Điểm trên O_1 Điểm A: Điểm trên O_1 Điểm A: Điểm trên O_1 Điểm B: Điểm trên O_1 Điểm B: Điểm trên O_1 Điểm B: Điểm trên O_1 Điểm M: Điểm trên a Điểm M: Điểm trên a Điểm M: Điểm trên a Điểm H: Giao điểm của d, b Điểm H: Giao điểm của d, b Điểm H: Giao điểm của d, b Điểm N: Giao điểm của O_1, d Điểm N: Giao điểm của O_1, d Điểm N: Giao điểm của O_1, d Điểm J: Giao điểm của O_1, h_1 Điểm J: Giao điểm của O_1, h_1 Điểm J: Giao điểm của O_1, h_1

Kéo dài AO cắt đường tròn (O) tại J, từ đó suy ra AJ là đường kính hay \(\widehat{ABJ}=\widehat{ANJ}=90^o\) .

Ta thấy ngay \(\Delta AMH\sim\Delta AJB\left(g-g\right)\Rightarrow\frac{AH}{AB}=\frac{AM}{AJ}\Rightarrow AH.AJ=AB.AM\) (không đổi).

Xét tam giác vuông ANJ, áp dụng hệ thức lượng ta có: \(AN^2=AH.AJ=AM.AB\) (không đổi)

Vậy AN luôn không đổi và \(AN=\sqrt{AM.AB}\).

Đọc tiếp...

Cô Huyền làm đúng rồi

Đọc tiếp...

A B C d h H a

Gọi h là đường cao của tam giác ABC thì h là hằng số không đổi và cạnh đấy BC = a cố định.

Ta có \(S_{ABC}=\frac{1}{2}.BC.AH=\frac{1}{2}ah\) không đổi.

Vậy có đpcm

Đọc tiếp...
a@olm.vn Quản lý

A B I O O' M X Y Z

Ta có nhận xét: tổng độ dài hai cạnh của hai hình vuông bằng AB là độ dài không đổi.

Từ O, M, O' hạ các đường vuông góc với AB như hình vẽ.

Ta có: OX bằng nửa cạnh hình vuông AICD; O'Y bằng nửa cạnh hình vuông BIEF.

=> OX + OY = 1/2 AB là đại lượng không đổi

MZ là đường trung bình của hình thang O'YXO

=> MZ = 1/2 (OX + OY) = 1/2 . 1/2 AB = 1/4 AB

Suy ra khoảnh cách từ M đến AB là đại lượng không đổi ( = 1/4 AB).

Vậy M nằm trên đường thẳng song song với AB và cách AB bằng độ dài bằng 1/4 AB

Đọc tiếp...

đáp án là M nằm trên đường thẳng song song với AB và cách AB bằng độ dài bằng 1/4 AB 

Đọc tiếp...

Ta thấy \(\widehat{FEA}=\widehat{BED}=90^o-\widehat{EBD}\)

Tương tự: \(\widehat{EFA}=90^o-\widehat{FCD}\)

Mà \(\widehat{EBD}=\widehat{FCD}\) nên \(\widehat{FEA}=\widehat{EFA}\). Vậy tam giác AEF cân tại A. Do AM là trung tuyến nên suy ra AM cũng là đường cao hay AM // BC.

Từ đó suy ra M chuyển động trên đường thẳng qua A, song song với BC.

Đọc tiếp...

Cô Huyền ơi em muốn lấy lại nick, có bạn dò ra mật khẩu nick em và đổi rồi ạ huhu

Đọc tiếp...

.

Đọc tiếp...

Được cập nhật 5 tháng 8 2017 lúc 23:22

1

Đây là một bài toán rất hay :)

???ng tr�n O_1: ???ng tr�n qua B_1 v?i t�m O ?o?n th?ng f: ?o?n th?ng [N, A] ?o?n th?ng g: ?o?n th?ng [N, B] ?o?n th?ng i: ?o?n th?ng [I, M] ?o?n th?ng l: ?o?n th?ng [A, N'] ?o?n th?ng m: ?o?n th?ng [N', N] ?o?n th?ng n: ?o?n th?ng [I', I] ?o?n th?ng p: ?o?n th?ng [B, N'] O = (0.48, 0.62) O = (0.48, 0.62) O = (0.48, 0.62) ?i?m A: ?i?m tr�n O_1 ?i?m A: ?i?m tr�n O_1 ?i?m A: ?i?m tr�n O_1 ?i?m B: ?i?m tr�n O_1 ?i?m B: ?i?m tr�n O_1 ?i?m B: ?i?m tr�n O_1 ?i?m N: ?i?m tr�n O_1 ?i?m N: ?i?m tr�n O_1 ?i?m N: ?i?m tr�n O_1 ?i?m I: Trung ?i?m c?a f ?i?m I: Trung ?i?m c?a f ?i?m I: Trung ?i?m c?a f ?i?m M: Giao ?i?m c?a h, g ?i?m M: Giao ?i?m c?a h, g ?i?m M: Giao ?i?m c?a h, g ?i?m M_1: Giao ?i?m c?a h, j ?i?m M_1: Giao ?i?m c?a h, j ?i?m N': Giao ?i?m c?a O_1, k ?i?m N': Giao ?i?m c?a O_1, k ?i?m N': Giao ?i?m c?a O_1, k ?i?m I': Trung ?i?m c?a l ?i?m I': Trung ?i?m c?a l ?i?m I': Trung ?i?m c?a l

Gọi N' = OB giao (O); I' là trung điểm AN'. Vậy I' cố định.

Xét tam giác AMN có: 

I'A = I'N'

AI = IN

nên I'I là đường trung bình hay I'I // N'N (1).

Lại có: do BN' là đường kính nên \(\widehat{N'NB}=90^o\), mà \(\widehat{IMN}=90^o\), vì thế IM // NN' (2).

Từ (1) và (2) suy ra I' , I , M  luôn thẳng hàng hay MI luôn đi qua điểm cố định I'.

b. Ta thấy I' cố định, B cũng cố định mà \(\widehat{I'MB}=90^o\) nên M thuộc đường tròn đường kinh I'B.

Đó là một đường tròn cố định, đây là hình vẽ minh họa chứng minh của cô:

???ng tr�n O_1: ???ng tr�n qua B_1 v?i t�m O ?o?n th?ng f: ?o?n th?ng [N, A] ?o?n th?ng g: ?o?n th?ng [N, B] ?o?n th?ng i: ?o?n th?ng [I, M] ?o?n th?ng l: ?o?n th?ng [A, N'] ?o?n th?ng m: ?o?n th?ng [N', N] ?o?n th?ng n: ?o?n th?ng [I', I] ?o?n th?ng p: ?o?n th?ng [B, N'] O = (0.48, 0.62) O = (0.48, 0.62) O = (0.48, 0.62) ?i?m A: ?i?m tr�n O_1 ?i?m A: ?i?m tr�n O_1 ?i?m A: ?i?m tr�n O_1 ?i?m B: ?i?m tr�n O_1 ?i?m B: ?i?m tr�n O_1 ?i?m B: ?i?m tr�n O_1 ?i?m N: ?i?m tr�n O_1 ?i?m N: ?i?m tr�n O_1 ?i?m N: ?i?m tr�n O_1 ?i?m I: Trung ?i?m c?a f ?i?m I: Trung ?i?m c?a f ?i?m I: Trung ?i?m c?a f ?i?m M: Giao ?i?m c?a h, g ?i?m M: Giao ?i?m c?a h, g ?i?m M: Giao ?i?m c?a h, g ?i?m M_1: Giao ?i?m c?a h, j ?i?m M_1: Giao ?i?m c?a h, j ?i?m N': Giao ?i?m c?a O_1, k ?i?m N': Giao ?i?m c?a O_1, k ?i?m N': Giao ?i?m c?a O_1, k ?i?m I': Trung ?i?m c?a l ?i?m I': Trung ?i?m c?a l ?i?m I': Trung ?i?m c?a l

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: