Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.
month: start: end:

Giúp tôi giải toán - Bảng xếp hạng điểm hỏi đáp

Chú ý: Bấm vào [Điểm tuần này] để xem thứ hạng trong tuần theo học sinh tích còn theo giáo viên tích bấm [GP], bấm vào [Điểm tháng] để xem thứ hạng trong tháng theo học sinh tích còn theo giáo viên tích bấm [GP], các kết quả được cập nhật định kỳ sau 30 phút.

Loại xếp hạng
Tên Điểm tuần này [GP] Tổng điểm Trao thưởng
101 Test SP: GP: 100 100