ღŤử~✟~Ťɦầŋღ╰✰(๖ۣTεαм❤๖ۣۜTαм❤๖ۣۜGĭá¢❤๖ۣۜQυỷ)༉ 9 giờ trước (23:35)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
ツ★❤๖ۣۜ Sakura๖ۣۜ ❤★ツ 10 giờ trước (22:41)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

mn đi qua tặng cho nó cái báo cáo

Đọc tiếp...
Hattori Heiji 10 giờ trước (22:39)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Nhận comment nội quy ko giới hạn hihi

Đọc tiếp...
[FL] Việt Hoàng _new CTV 10 giờ trước (22:05)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

5. That contestant did not succeed in getting to the final round of the quiz show. TO

=>  That contestant didn't …………manage to get…………………..…………to the final round of the quiz show.

Đọc tiếp...
[FL] Việt Hoàng _new CTV 10 giờ trước (22:01)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1, it has about 5km from my house to the city center

....=> is..............................................................................

2, British people used to drinking tea all day

......=> drink...........................................................................

3,he used to take a bus to work, but now he do

.......=> doing..............................................................,...........( không chắc )

4,did he used to work as atraffic policeman?

.......=> use..........................................................................

5,when he is 5, he used to go fishing with his father

=> was

Đọc tiếp...
Kirigaya Kazuto (Hội Con 🐄) 11 giờ trước (21:07)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Choose the odd one out.

A. weather         B. season       C. dry        D. activity

trL:

D.activity

Đọc tiếp...
Min Cherry 11 giờ trước (21:17)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

I'm so sorry. I wrote wrong. T-T

Answer:

C

Because A, B , D are all Nouns

Study well!

Vuong Dong Yet

Đọc tiếp...
Black Clover - Asta 11 giờ trước (21:15)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đáp án D

Vì activity (hoạt động) ko liên quan đến weather (thời tiết), season (mùa) và dry (khô)

Đọc tiếp...

Ex1: Rewrite these sentences so that it has the same meaning as the root ones

 

          1. There are four people in her family.

              -> Her family…………………………………………………….

          2. My house is behind the hotel.

               -> The hotel …………………………………………………….

          3. Does your class have twenty-five students ?

                -> Are …………………………………………………………..

          4. He goes to work at seven fifteen.

                -> He goes to work at a …………………………………………

          5. I often go to bed at nine fifty p.m

               -> I often go to bed at ……………………………………………

         6. The drug store is to the right of the bakery

               -> The bakery…………………………………………………….

        7. Our address is 20 Hong Bai street.

               -> We…………………………………………………………….

          8. I walk to school.

               -> I go…………………………………………………………….

          9. Trung is Mr. Nam 's son

               ->  Mr Nam ……………………………………………………….

          10. How old is she ?

               -> What……………………………………………………………

        14. I don't live very far from her

               -> I live…………………………………………………………….

Ex2: Use the provided words to make  the sentences

 

     1. I / play / chess / Mondays

     2. Tung / not / brush / teeth / everyday

     3. He / play / guitar / living room

     4. what / they / do / every afternoon ?

     5. How / many / brother / you / have ?

     6. She / wash / face / the morning

     7. How / often / your / sister / go / cinema ?

     8. We / not / listen / music .

     9. She / have / any / brother ?

     10. How / many / potato / there ?

11. Minh/usually/not/sleep/early/at weekends.

12. You/understand the questions from your teacher?

13. My family/normally/eat/breakfast/6.30.

14. Peter /not/phone/mother/Mondays.

Ex 3: Find and correct mistakes in the following sentences

1.                              What does they wear at their school?

2.                              Do he go to the library every week?

3.                              Windy always watch TV at 9 p.m before going to bed at 10 p.m.

4.                              Sometimes, we goes swimming together with her family.

5.                              How does Linda carries such a heavy bag?

6.                              He is the taller than Tuan

7.                              What does your father’s job?

8.                              I am shortest student in my family

9.                              The park is  in front  the zoo

10.                          The market is between the clinic, the bakery

Ex 4: Put the verbs in brackets in the correct form

1) I ____________ (be) in a cafe now.

2) ____________ (she/play) tennis every week?

3) They ____________ (go) to the cinema now .

4) ____________ (she/be) a singer?

5) Look! He (watch ) TV

6) ____________ (they/be) on the bus?

7) Lucy ____________ (ride) her bicycle to work at the moment.

8) Why ____________ (he/be) in France?

9) I ____________ (not/play) the piano very often.

10) It ____________ (not/be) cold today.

11) We ____________ (be) from Portugal.

12) ____________ (we/make) too much noise at night?

13) Where ____________ (Harry/study)?

14) ____________ (it/be) foggy today?

15) We ____________ (not/be) late.

16) They ____________ (not/like) animals.

17) Where ____________ (you/be)?

18) He ____________ (not/be) an accountant.

19) ____________ (the dog/eat) chicken?

20) She ____________ (be) my sister.

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
『《寒哥》』~ ( Team︵₣F ) 11 giờ trước (20:43)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Còn lại tự lm nha xD

Đọc tiếp...
『《寒哥》』~ ( Team︵₣F ) 12 giờ trước (20:42)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Her family contains four people.

Hok tốt!

Đọc tiếp...
no1can
Trả lời
1
Đánh dấu

12 giờ trước (20:10)

Find the mistake and correct

1. Peter isn't used to eat with chopsticks when he lives in Vietnam

2. Five dollars are too much for this cake

3. The story wasn't short enough for me to read it in one day

4. She finds it interestingly to do the housework

5. I would rather you not go to school by motorbike

6. Mr. Binh soon got used to travel to work by bicycle

                      A                       B            C    D

7. Each student studying chemistry have to spend at least three hours per week in the lab

                               A                            B                      C                                        D

8.Use roads careful so we may be able to use them for a long time

     A                 B                                        C                         D

9.My father is a careful driver and he doesn't drive too fast or dangerous

                             A                                B                 C                   D

10. The gate are closed so that the children can't turn into the road

                             A           B                                C        D

11. The train had just left when i arrive at the station

                             A                         B    C   D

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
nguyễn lâm 9 giờ trước (23:22)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1, eating                                                5, not->didn't          9, D->dangerously

2are->is                                                 6,B->to travelling  10,A->is closed

3,wasn't short enough->was too long   7,D->on                 11, B->arrived

4, interestingly->interesting                  8,B->carefully

Đọc tiếp...
Trần Học Giốt 12 giờ trước (20:28)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

With the advancement of science and technology, phone has become the smart friend of everyone. It is no denial of the benefits that the phone brings because of the following reasons. First of all, the basic benefit of the phone is that it makes communication become easier than ever. Previously, to communicate with another, one had to write a hand letter, which was very troublesome and sometimes the letter could be misplaced. Now, in spite of being halfway around the Earth, we can still interact, hear the voice of the other. This way is more economical and extremely convenient for everyone to use. In addition, with a phone, we can take photographs and save great moments, no much difference from a camera. In our free time, we can take a look to relax, it is interesting. Futhermore, the phone has many other great applications such as clock alarming, note, calculator, voice recorder, etc. A hand-held phone that has so many useful functions integrated in. Each of these functions serves us a lot in our lives. As a result, the phone itself has become a close friend of each of us, be inseparable.

Dịch 
Cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, điện thoại đã trở thành người bạn thông minh của mỗi chúng ta. Không ai có thể phủ nhận những lợi ích mà điện thoại mang đến bởi những lí do sau. Đầu tiên lợi ích cơ bản của điện thoại là khiến việc liên lạc trở lên đơn giản hơn bao giờ hết. Trước đây, muốn liên lạc với nhau, người ta phải viết thư tay, điều rất rắc rối và đôi khi thư có thể bị thất lạc. Giờ đây, dù cho cách nhau nửa vòng Trái Đất nhưng chúng ta vẫn có thể tương tác, nghe thấy giọng nói của đối phương. Cách này vừa tiết kiệm hơn lại vô cùng thuận tiện cho mọi người để sử dụng. Tiếp theo, với một chiếc điện thoại,chúng ta còn có thể chụp và lưu lại những khoảng khắc tuyệt vời, không khác một chiếc máy ảnh là bao. Trong thời gian rảnh rỗi, chúng ta có thể lấy ra xem để thư giãn, điều này thật thú vị. Ngoài ra, trong điện thoại còn có rất nhiều các ứng dụng tuyệt vời khác như báo thức, nhắc nhở, máy tính, ghi âm,... Một chiếc điện thoại nhỏ bằng bàn tay mà có thật nhiều chức năng tích hợp trong đó. Mỗi chức năng ấy lại phục vụ cho chúng ta rất nhiều trong cuộc sống. Bởi vậy mà tự bao giờ, điện thoại đã trở thành người bạn thân thiết của mỗi chúng ta, không thể tách rời.
-có dịch hẳn hoi nha

nếu bạn muốn bài khác thì Copy link này nhé : https://vforum.vn/diendan/showthread.php?124136-Viet-doan-van-ve-loi-ich-cua-dien-thoai-bang-tieng-Anh-co-dich

Đọc tiếp...
Trần Học Giốt 12 giờ trước (20:32)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

My favourite food is fried rice with vegetable and chicken curry with salad. This is, in fact, the most popular menu in our country. The rice is first boiled in water and then the boiled rice is fried with some chicken and vegetables and oil. The chicken curry is prepared separately using some spices and chicken and finally, the salad is prepared using different vegetables and fruits and then those are cut into pieces and mixed together with mustard. Then these three items are served together.

Món ăn yêu thích của tôi là cơm chiên với rau và cà ri gà với salad. Thực tế, đây là thực đơn phổ biến nhất ở nước tôi. Đầu tiên gạo được đun sôi trong nước và sau đó cơm được chiên với một ít thịt gà và rau và dầu. Cà ri gà được chuẩn bị một cách riêng biệt bằng cách sử dụng một số gia vị và thịt gà và cuối cùng, món salad được chuẩn bị bằng cách sử dụng các loại rau và trái cây khác nhau và sau đó chúng được cắt thành từng miếng và trộn lẫn với mù tạt. Sau đó, ba thứ này được phục vụ cùng nhau.

Nếu bạn muốn bài khác thì hãy COPY LINK : http://geography-vnu.edu.vn/so-thich-bang-tieng-anh/mieu-ta-mon-an-yeu-thich-nhat-bang-tieng-anh.html

Đọc tiếp...
ツ★❤๖ۣۜ Sakura๖ۣۜ ❤★ツ 12 giờ trước (20:14)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

My favorite food is rice. Without rice, people will not survive. 1 day eating rice by eating other dishes

mik chỉ viết được như vậy thôi nhé

hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Bích 12 giờ trước (20:02)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

nggon ko còn gì để chê nha giúp m

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: