Đặng Ngọc Khánh 29 tháng 5 lúc 17:18
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1.

1, house

2, library

3, mother

4, pen

2.

1,Where is your school? 

2, My mother is young.

3, What do you do at break time?

4, I play badminton at break time.

5, Do you have any you pets?

3.

1, My name is....

2, I.... years old

3, K-H-A-N-H

4, I am girl

5, I cat

6, I black

Đọc tiếp...
Giang Nguyen 1 giờ trước (21:16)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1, house

2,library

3,mother

4,pen

2.

1, where is your shool

Đọc tiếp...
Trần hà như Hôm kia lúc 19:32
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1 house, 2library,3mother ,4 pen,5 I cat ,6 blue

Đọc tiếp...
Nguyễn Phú An Hôm qua lúc 16:42
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1.good - better

2.so - as

3. as most interesting - the most interesting

4. the larger - the largest

5. more dangerous - more dangerously

6. the most biggest - the biggest

7. so - as

8.longer - longest

9.more good - better

10. most great - greatest

hok tot! :)))

Đọc tiếp...
AS 31 tháng 5 lúc 20:40
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1, good => better

2, so => as

3, as most interesting => interesting

4, the larger => larger

5, dangerous =>dangerously

6, most biggest => biggest

7, so => as

8, longer => longest

9, more good => better

10, most great => greatest

Đọc tiếp...
Nguyễn Vân Hà 30 tháng 5 lúc 22:38
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1.good\(\rightarrow\)better ; 2.so\(\rightarrow\)as ; 3.as most interesting\(\rightarrow\)is interesting ; 4.the larger\(\rightarrow\)larger ; 5.dangerours\(\rightarrow\)dangerous ; 6.most biggest\(\rightarrow\)biggest ; 7.so\(\rightarrow\)as ; 8.longer\(\rightarrow\)longest ; 9.more good\(\rightarrow\)better ; 10.most great\(\rightarrow\)greatest.

Đọc tiếp...
Thiên Bình Đáng Yêu 31 tháng 5 lúc 9:43
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A, It is in Thanh Hoa

B, She took class 6

# hok tốt #

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Trúc Như 6 giờ trước (16:48)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

This is my answer:

A,  Where's her school?

Her school is in Nguyen Hue street.

B,  What class is she in?

It's class 4A1.

Mình chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
Vũ Thanh Huyền 2 tháng 6 lúc 19:08
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

her school in Hưng Yên

she in class 4c

Đọc tiếp...
🚀 ꧁ ๖ۣۜNɦү đang hỏng xe ꧁ 🚀 31 tháng 5 lúc 16:13
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Sydney Opera House

The Sydney Opera House in Sydney, Australia, is one of the world’s most distinct 20th century buildings. It is also one of the most famous performing art centers in the entire world. In 2007, it became a part of the UNESCO World Heritage Site.

The Sydney Opera House was designed by a Danish architect named Jorn Utzon. It was the winning entry in a competition that was held to find the best design. In 2003, nearly 50 years after construction began, Utzon received the Pritzker Prize, the highest honor given in the architectural industry. The prize included words “masterpiece” and “iconic” to describe the building. The unique structure has now become one of the most recognizable symbols for the entire continent of Australia.

The iconic opera house is located in the Sydney Harbor, which is very close to the Sydney Bridge. It serves as a venue for several types of performing arts besides opera, including theater and piano recitals, among other arts.

Dịch :

Nhà hát Opera Sydney

Nhà hát Opera Sydney ở Sydney, Úc, là một trong những tòa nhà thế kỷ 20 khác biệt nhất thế giới. Đây cũng là một trong những trung tâm nghệ thuật biểu diễn nổi tiếng nhất trên toàn thế giới. Năm 2007, nó đã trở thành một phần của Di sản Thế giới UNESCO. Nhà hát Opera Sydney được thiết kế bởi một kiến ​​trúc sư người Đan Mạch tên là Jorn Utzon. Đó là mục chiến thắng trong một cuộc thi được tổ chức để tìm ra thiết kế tốt nhất. Năm 2003, gần 50 năm sau khi xây dựng bắt đầu, Utzon đã nhận được giải thưởng Pritzker, vinh dự cao nhất được trao trong ngành kiến ​​trúc. Giải thưởng bao gồm các từ như kiệt tác của người Hồi giáo và người biểu tượng trực tiếp để mô tả tòa nhà. Cấu trúc độc đáo hiện đã trở thành một trong những biểu tượng dễ nhận biết nhất cho toàn bộ lục địa Úc. Nhà hát opera mang tính biểu tượng nằm ở cảng Sydney, rất gần với cầu Sydney. Nó phục vụ như một địa điểm cho một số loại hình nghệ thuật biểu diễn bên cạnh opera, bao gồm cả các buổi biểu diễn nhà hát và piano, trong số các nghệ thuật khác.

refer!

Đọc tiếp...
Nguyễn Phú An Hôm qua lúc 16:51
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Sydney Opera House, known by Vietnamese as the Opera House) is a theater project in Sydney, Australia. The theater has a unique architecture in the form of scallops or windless sails set out to sea. This is a unique architecture of Sydney in parular and Australia in general, attracting many tourists to visit.

This is one of the most outstanding architectural works of the 20th century and one of the most famous performing arts venues in the world. Located at Bennelong Point in Sydney Harbor, close to the famous Sydney Harbor Bridge, the building and surrounding area create a unique image of Australia. This is the ballet theater, theater and music production. This theater is also the headquarters of the Sydney Theater Company and the Sydney Symphony Orchestra. The theater is managed by the Opera House Trust Foundation (This fund is part of the New South Wales Department of Art).

Sydney Opera House (also known as Sydney Opera House) is located on 1.8 hectares of land. The theater has dimensions of 183 m long x 120 m wide (calculated at the widest point). The structure has 580 concrete pillars that are 25 meters deep below sea level. The power supply for the Theater is equivalent to the capacity of a town of 25,000 people. The power supply system has a total cable length of 645 km.

The roof of the theater is made of 1,056 million tiles made in Sweden. However, from a distance, the roof tiles are all white. Roof tiles have the characteriss of self-cleaning surface. Despite its ability to self-clean, routine maintenance and replacement is required. The roof is designed so that the sea breeze can flow inwards.

Sydney Opera House has 5 theater areas, 5 rehearsal studios, 2 main halls, 4 restaurants, 6 bars and some souvenir shops. The interior of the building consists of pink granite mined in Tarana, New South Wales, wood and plywood supplied from New South Wales. Theaters feature a series of scallops represented by cutting into hemispheres. Concert halls and musical theaters are located in the two largest clamshell groups, the other theaters are located in other clamshell groups. Several smaller clam shell groups are used to place restaurants. 5 theaters make up venues:

The concert hall has 2679 seats, which is home to the largest mechanical organ in the world with more (with more than 10,000 flutes).
The 1507-seat opera house is the main venue for Australian Opera. This is also used by the Australian Ballet Company.
Theater has 544 seats.
Theater (playhouse) has 398 seats
The studio theater has 364 seats.

translate to vietnamese:

Nhà hát Opera Sydney, được người Việt gọi là Nhà hát Con Sò) là một công trình nhà hát tại thành phố Sydney, Úc. Nhà hát có kiến trúc độc đáo hình con sò hay những cánh buồm no gió ra khơi. Đây là công trình kiến trúc độc đáo của Sydney nói riêng và nước Úc nói chung, thu hút nhiều du khách đến thăm.

Đây là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu nhất thế kỷ 20 và là một trong các địa điểm biểu diễn nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới. Tọa lạc tại Bennelong Point ở bến cảng Sydney, gần với cây cầu Sydney Harbour cũng nổi tiếng, tòa nhà và khu xung quanh tạo nên một hình ảnh nước Úc đặc trưng. Đây là nhà hát ballet, kịch và sản xuất ca nhạc. Nhà hát này cũng là trụ sở của Sydney Theatre Company và Sydney Symphony Orchestra. Nhà hát được Quỹ Opera House Trust quản lý (Quỹ này thuộc Sở Nghệ thuật New South Wales).

Nhà hát Opera Sydney (hay còn gọi là Sydney Opera House) tọa lạc trên diện tích 1,8 ha đất. Nhà hát có kích thước 183 m dài x 120 m rộng (tính ở điểm rộng nhất). Kết cấu có 580 cột bê tông đóng sâu 25 m dưới mực nước biển. Nguồn điện cung cấp cho Nhà hát tương đương công suất cho một thị trấn 25.000 dân. Hệ thống cấp điện có tổng chiều dài dây cáp 645 km.

Mái của nhà hát được lợp bằng 1.056 triệu viên ngói sản xuất tại Thụy Điển. Tuy nhiên, nhìn từ xa, mái ngói chỉ toàn màu trắng. Mái ngói có đặc điểm tự làm sạch bề mặt. Dù có khả năng tự làm sạch, vẫn cần phải bảo dưỡng và thay thế định kỳ. Mái được thiết kế để gió biển có thể luồn vào bên trong.

Nhà hát Opera Sydney có 5 khu nhà hát, 5 studio tập diễn, 2 sảnh chính, 4 nhà hàng, 6 quán bar và một số cửa hàng lưu niệm. Nội thất tòa nhà bao gồm đá granite hồng khai thác ở Tarana, New South Wales, gỗ và gỗ dán được cấp từ New South Wales. Các nhà hát có hình một loạt các con sò được biểu trưng bằng cách cắt ra thành các bán cầu. Sảnh hòa nhạc và nhà hát nhạc kịch được đặt ở 2 nhóm vỏ sò lớn nhất, các nhà hát khác nằm ở các nhóm vỏ sò khác. Một vài nhóm vỏ sò nhỏ hơn được dùng để đặt nhà hàng. 5 nhà hát tạo nên nơi biểu diễn:

Sảnh hòa nhạc có 2679 chỗ, là nơi có cây đàn đàn organ dạng cơ khí lớn nhất thế giới với hơn (với hơn 10.000 ống sáo).
Nhà hát opera với 1507 chỗ là nơi biểu diễn chính của Opera Australia. Đây cũng được Công ty Ballet Australia sử dụng.
Nhà hát kịch có 544 chỗ.
Rạp hát (playhouse) có 398 chỗ
Nhà hát studio có 364 chỗ.

hok tot

Đọc tiếp...
D O T |✿『Di Lăng』亗 1 tháng 6 lúc 21:27
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Sydney City is Australia's largest, most famous and oldest city. Sydney is also the capital of New South Wales and Australia's most populous city with a population of over 6,000,000 (2016). Located on the southeast coast of Australia, the city was established in 1788 at Sydney Cove by Arthur Phillip who led the First Fleet from England. Built around the port of Jackson with the famous beauty, Sydney is called "Port City". This is Australia's largest financial center and also an international tourist destination, famous for its beautiful beaches and double architecture: the Sydney Opera House and the Sydney Harbor Bridge (Harbor). Bridge).

Thành phố Sydney là thành phố lớn nhất, nổi tiếng nhất và lâu đời nhất của Úc. Sydney cũng là thủ đô của New South Wales và thành phố đông dân nhất của Úc với dân số hơn 6.000.000 (năm 2016). Nằm trên bờ biển phía đông nam Australia, thành phố được thành lập năm 1788 tại Vịnh Sydney bởi Arthur Phillip, người chỉ huy Hạm đội đầu tiên từ Anh. Được xây dựng xung quanh cảng Jackson với vẻ đẹp nổi tiếng, Sydney được gọi là "Thành phố cảng". Đây là trung tâm tài chính lớn nhất của Úc và cũng là một điểm du lịch quốc tế, nổi tiếng với những bãi biển đẹp và kiến ​​trúc đôi: Nhà hát Opera Sydney và Cầu cảng Sydney 

Đọc tiếp...
Thiên Bình Đáng Yêu 31 tháng 5 lúc 9:45
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

My favourite food is chicken, noodles and pizza

# hok tốt #

Đọc tiếp...
Ťườɳɡ Vγ_2k10 6 giờ trước (16:14)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

My favourite is pizza , noodles,chicken and beef.

Đọc tiếp...
Nguyen Duc Tri Hôm qua lúc 11:05
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

fried chicken

Đọc tiếp...
Đinh Thùy 2 tháng 6 lúc 20:53
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm
Vũ Phạm Nguyệt Cát 1 tháng 6 lúc 22:39
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

To finish my

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Tùng 30 tháng 5 lúc 22:15
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

MY MOTHER WANTS ME TO FINISHED MY HOMEWORK BEFORE WATCHING TV.

Ta có cấu trúc:Before+V quá khứ đơn, V quá khứ hoàn thành = Before+Ving, V quá khứ đơn

                       After+V quá khứ hoàn thành, V quá khứ đơn = After+Ving, V quá khứ đơn

câu này phải là của các lớp THCS chứ ko ở lớp 5 nha bạn

#hoktot

hoktot

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Trúc Như 6 giờ trước (16:54)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Last summer, my family and I had a trip to Dalat, which was dubbed as the land of fog. We came to Da Lat by bus because we wanted to visit the scenery along the way. Dalat appeared as a city in the clouds, and we spent all our time here to visit famous places. We visited Bao Dai Palace - the residence of the last king of the Nguyen Dynasty with his family. The whole architecture was is European style, and there were a lot of beautiful flowers which were planted around the Palace. The ground floor was the place for meetings, banquets, greeting foreign guests and government officials. Bao Dai's office, library, games room were also located there. In the office there was a huge portrait of King Bao Dai and Prince Bao Long - who was chosen as the successor of the throne. The entire second floor was the resting place of the royal family, including bedrooms of the king, queen, and their children. There was also a place for the king and queen to watch the moon called the Moon Tower. The next place that we visited was Mount Langbiang, where there was a legend about a love story between a girl called Biang and her lover Lang. Their love was forbidden by their families, so they chose to die in order to stay together forever. Next, we were brought to the top of the Radar hill by a Jeep; from the top of the hill we can see Dalat from above through a dim layer of fog. In the distance were the Golden and Silver streams, and they were two strips of silk that ran across the forest. After 3 days of exploring Dalat, we finally had to go back home. The clouds and fog in the city still lingered in my mind, and I could not wait for my next visit to Da Lat.

Dịch:

Mùa hè vừa rồi, tôi cùng với gia đình của tôi đã có một chuyến du lịch đến Đà Lạt, nơi được mệnh danh là xứ sở sương mù. Chúng tôi đến Đà Lạt bằng xe khách vì chúng tôi muốn tham quan khung cảnh dọc đường. Đà Lạt hiện ra như một thành phố giữa các tầng mây, và chúng tôi dành toàn bộ thời gian ở đây để ghé thăm những địa điểm nổi tiếng. Chúng tôi đến tham quan Dinh Bảo Đại - nơi ở của vị vua cuối cùng của triều nhà Nguyễn cùng gia đình. Toàn thể kiến trúc mang đậm phong cách Châu Âu, và có rất nhiều loài hoa đẹp được tròng xung quanh Dinh. Tầng trệt là nơi tổ chức các cuộc hội họp, yến tiệc, tiếp khách ngoại quốc và quan chức chính phủ. Văn phòng của vua Bảo Ðại, thư viện, phòng giải trí cũng được đặt tại đây. Trong phòng làm việc có treo tấm ảnh lớn của Vua Bảo Đại và thái tử Bảo Long, người được chọn là người kế vị ngai vàng. Toàn bộ tầng 2 là nơi nghỉ ngơi của gia đình hoàng gia, gồm phòng ngủ của vua, hoàng hậu và các người con. Ngoài ra còn có nơi dành cho vua và hoàng hậu ngắm trăng gọi là Lầu vọng nguyệt. Địa điểm tiếp theo chúng tôi đến tham quan là Đỉnh Langbiang , nơi có truyền thuyết về câu chuyện tình giữa nàng Biang và chàng Lang. Tình yêu của họ bị gia đình ngăn cấm nên họ đã chọn cái chết để được ở mãi bên nhau. Tiếp theo chúng tôi được đưa lên đỉnh đồi Rađa bằng xe Jeep, từ đỉnh đồi chúng ta có thể nhìn thấy Đà Lạt từ trên cao qua lớp sương mù mờ ảo. Ở phía xa là dòng suối Vàng, suối Bạc như hai dải lụa vắt ngang cánh rừng. Sau 3 ngày khám phá Đà Lạt, cuối cùng chúng tôi cũng phải lên đường trở về nhà. Những áng mây và làn sương mù ở thành phố đó vẫn còn vương vấn trong suy nghĩ của tôi, và tôi không thể đợi lần kế tiếp được ghé thăm Đà Lạt.
 

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Thuận 31 tháng 5 lúc 7:44
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

When someone mentioned the ideal destination for holidays, the first place I think of is Da Lat. For a long time, this place has been famous for its colorful flowers, ancient villas nestling in the pine forests or the characteris fog. The landscape is very poe, the climate is also mild so that the vegetation is pretty diverse and avaiable. On big occasions or long holidays, Dalat has become a great destination to attract far tourists to come here, the background for beautiful wedding albums and also the venue for large and small national events. Not long ago, I travelled to here with my dear friends, together created so many beautiful memories of youth. For me, Da Lat has become an exciting destination on the travel route around the world.
Chúc bạn học tốt :3

Đọc tiếp...
♧♢♡♤☆⊙°•▪○●□■Tạ Tâm Nhi€£¥₩👄🔱♣♦♠♎ ๖ۣۜ( ๖ۣۜTεαм ƙɦĭêηɠ ɦòм )ッ 29 tháng 5 lúc 20:47
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1. Look and write:{ was/ were/ wasn't / weren't }

a, She.....Was.... kind.- was / were

b, They......weren't....wet.- wasn't / weren't

c, He.....was.....naughty - was / were

d, You.....weren't....dry.- wasn't were

e, I.... were....tired.- was / were

h, She..... wasn't.....cold. - wasn't /  weren't

Đọc tiếp...
🚀 ꧁ ๖ۣۜNɦү đang hỏng xe ꧁ 🚀 31 tháng 5 lúc 16:16
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1. Look and write:{ was/ were/ wasn't / weren't }

a, She......... kind.- was / were

b, They..........wet.- wasn't / weren't

c, He..........naughty - was / were

d, You.........dry.- wasn't were

e, I........tired.- was / were

h, She..........cold. - wasn't /  weren't

Đọc tiếp...
Đặng Ngọc Khánh 29 tháng 5 lúc 20:31
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a, Was

B, weren't

C, was

D, weren't

E, were

H, wasn't

Chúc cậu học tốt😉😉😉

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Trúc Như 6 giờ trước (16:59)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

The Vietnam War helped to unfairly saddle Hanoi with a reputation as a dour outpost for Communist apparatchiks. It may not be as chao as Saigon, but Hanoi ranks among the world's most attractive and interesting cities. The city's placid air gives it a gracious, almost regal flavor, underscored by a rich history that traces back more than a thousand years -- a fascinating heritage on display in well-preserved centuries-old architecture. Hanoi is Vietnam's cultural center, and puppetry, music, and dance performances are well worth your time.

The quintessential Hanoi neighborhood and the oldest area in town, the Old Quarter is a maze of streets dating back to the 13th century. The Old Quarter's Communal Houses were set up by guilds as small temples to honor a local god -- the Bach Ma, or White Horse, who represents the city itself. Another sightseeing highlight is the Temple of Literature -- a sanctuary of Confucianism and Vietnam's seat of learning for almost a thousand years.

Hanoi is the best place to experience traditional Vietnamese arts such as opera, theater, and water puppetry, shows that feature traditional music and depict Vietnamese folklores and myths. The city also has a variety of pleasant little watering holes. For a vivid taste of local street life, Hanoi style, pull up a little plas squat stool on a street corner or in one of the many cozy, open-air bars serving the local brew bia-hoi.

It's hard to have a bad meal in Hanoi. Hanoi's finest local food is served at small, one-dish restaurants, usually just open-air joints at street-side, where you might wonder why a line is snaking out the door. The ubiquitous pho -- noodle soup served with slices of beef (bo) or chicken (ga), fresh bean sprouts and condiments -- can be found anywhere. And don't miss cha ca, Hanoi's famed spicy fish fry-up.

Dozens of small, serene lakes dotted about Hanoi offer transport to tranquility amid the city bustle. In the morning, the circumference walkway encircling Hoan Kiem Lake becomes a training camp, with locals working up a sweat performing tai chi or calisthenics. Otherwise, walking is the best way to tour the winding passages of the Old Quarter. More intrepid souls bike around town to beat the chao traffic -- most hotels have a cycle to rent.

Dịch:

Chiến tranh Việt Nam đã giúp yên ổn Hà Nội với danh tiếng là một tiền đồn tàn khốc cho những người cộng sản. Nó có thể không hỗn loạn như Sài Gòn, nhưng Hà Nội được xếp hạng trong số những thành phố hấp dẫn và thú vị nhất thế giới. Không khí êm dịu của thành phố mang đến cho nó một hương vị thanh nhã, gần như vương giả, được nhấn mạnh bởi một lịch sử phong phú có từ hơn một ngàn năm - một di sản hấp dẫn được trưng bày trong kiến ​​trúc hàng thế kỷ được bảo tồn tốt. Hà Nội là trung tâm văn hóa của Việt Nam, và các buổi biểu diễn múa rối, âm nhạc và khiêu vũ rất đáng để bạn dành thời gian.

Khu phố Hà Nội tinh túy và khu vực lâu đời nhất trong thị trấn, khu phố cổ là một mê cung của những con đường có từ thế kỷ 13. Các ngôi nhà chung của khu phố cổ được các bang hội lập thành những ngôi đền nhỏ để tôn vinh một vị thần địa phương - Bạch Mã, người đại diện cho chính thành phố. Một điểm tham quan khác là Đền Văn Văn - một thánh đường của Nho giáo và chỗ ngồi học tiếng Việt trong gần một ngàn năm.

Hà Nội là nơi tốt nhất để trải nghiệm nghệ thuật truyền thống Việt Nam như opera, nhà hát và múa rối nước, cho thấy có âm nhạc truyền thống và mô tả văn hóa dân gian và thần thoại Việt Nam. Thành phố cũng có một loạt các lỗ tưới nước nhỏ dễ chịu. Để có một hương vị sống động của cuộc sống đường phố địa phương, phong cách Hà Nội, hãy kéo một chiếc ghế đẩu bằng nhựa nhỏ ở một góc phố hoặc trong một trong nhiều quán bar ngoài trời ấm cúng phục vụ quán bia địa phương.

Thật khó để có một bữa ăn tồi tệ ở Hà Nội. Các món ăn địa phương ngon nhất của Hà Nội được phục vụ tại các nhà hàng nhỏ, một món ăn, thường chỉ là các món ăn ngoài trời ở bên đường, nơi bạn có thể tự hỏi tại sao một hàng đang lẻn ra khỏi cửa. Phở phổ biến - phở ăn kèm với những lát thịt bò hoặc thịt gà, giá đỗ tươi và gia vị - có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu. Và đừng bỏ lỡ cha ca, món cá chiên cay nổi tiếng của Hà Nội.

Hàng chục hồ nhỏ, thanh bình rải rác về Hà Nội cung cấp dịch vụ vận chuyển đến sự yên tĩnh giữa thành phố nhộn nhịp. Vào buổi sáng, lối đi vòng quanh hồ Hoàn Kiếm trở thành một trại huấn luyện, với những người dân địa phương đang đổ mồ hôi biểu diễn tai chi hoặc Calisthenics. Nếu không, đi bộ là cách tốt nhất để tham quan các lối đi quanh co của khu phố cổ. Những linh hồn gan dạ hơn đạp xe quanh thị trấn để đánh bại giao thông hỗn loạn - hầu hết các khách sạn đều có chu kỳ cho thuê.

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Hằng 28 tháng 5 lúc 13:22
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tiếng Anh

Hanoi is a dreamy city has been infatuated human heart. Besides the noise and busyness, that is the poe and peaceful beauty. From long time ago, Hanoi was famous for thirty-six streets… Each street is a village, has unique characteriss unique. In general, people here are very elegant, open-minded and friendly. They are very willing to give directions to tourists and even invite them home. Besides, they are also very hardworking people, always try their best in life. Most of their time they spend on working and raising their children. Coming to Hanoi, we can not ignore the tourist attractions such as Bat Trang pottery village, the Temple of Literature, President Ho Chi Minh mausoleum, one pillar pagoda, ... They are associated with the existence and development of Hanoi, also Vietnam. Here, we will be attracted by the special dishes such as Vong Rice, Trang Tien ice cream, Ho Tay shrimp cake ... They are very delicious and are special characteris of Hanoi, not similar to anywhere. For me, Hanoi is a beautiful and poe city. Hope that one day, I will meet the dream of a travel to Bat Trang pottery.

Tiếng Việt

Hà Nội mộng mơ từ lâu đã say đắm trái tim bao con người. Bên cạnh sự ồn ào tấp nập, đó chính là vẻ đẹp nên thơ, thanh bình. Từ xưa, nơi đây đã nổi tiếng với ba mươi sáu phố phường. Mỗi phố là một làng nghề, có những đặc điểm riêng biệt độc đáo. Nhìn chung con người nơi đây rất thanh lịch, cởi mở và thân thiện. Họ rất sẵn lòng chỉ đường cho khách du lịch và thậm chí mời về chơi nhà. Bên cạnh đó, họ cũng là những con người vô cùng cần cù chăm chỉ, luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Phần lớn thời gian của họ dành để làm việc mưu sinh và nuôi nấng con cái. Đến với Hà Nội, ta không thể bỏ qua những điểm du lịch hấp dẫn như làng gốm Bát Tràng, văn miếu Quốc tử giám, lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa một cột,... Chúng gắn liền với sự tồn tại và phát triển của Hà Nôi cũng như Việt Nam. Tại đây, chúng ta sẽ bị thu hút bởi các món ăn đặc sản như cốm Vòng, kem Tràng Tiền, bánh tôm Hồ Tây,... Chúng rất thơm ngon và là những nét rất riêng của Hà Nội, không lẫn với bất kì làng quê nào khác. Đối với tôi, Hà Nội là một thành phố xinh đẹp, nên thơ, mong rằng một ngày nào đó, thôi sẽ thỏa được ước mơ làm gốm Bát Tràng.

Đọc tiếp...
Thiên Bình Đáng Yêu 31 tháng 5 lúc 9:51
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Cửa hàng bán bánh : Cake shop

Cửa hàng bán kẹo : Candy shop

Siêu thị : supermarke

# hok tốt #

Đọc tiếp...
🌈ミ★๖ۣۜMσσnStaɾ★彡🍀(▰˘◡˘▰) 31 tháng 5 lúc 9:18
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Cửa hàng bán bánh : Bakery

 cửa hàng bán kẹo : Sweet Shop

siêu thị : SuperMarket

@Moon

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Trúc Như 6 giờ trước (17:04)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Answer:

Cửa hàng bán bánh: bakery (cake shop)

Cửa hàng bán kẹo: sweetshop (candyshop)

Siêu thị: supermarket.

Mình chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Tùng 31 tháng 5 lúc 14:37
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Last là một tính từ (adj), nghĩa là lần cuối cùng, là một trong những dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn

VD: they (catch) the last bus => "they caught the last bus" : Họ đã bắt chuyến xe bus cuối cùng

Còn Lost là một động từ (V), là quá khứ của từ "Lose" (theo động từ bất quy tắc), nghĩa là đã đánh mất (một thứ gì đó)

#hoktot

Đọc tiếp...

1. Mary tried to keep calm although she was very disappointed.
 Despite ________________________________________
2. Even though it was raining heavily, the explorers decided to continue their journey.
 In spite of ________________________________________
3. He had worked very hard but he failed.
Even though ________________________________________
4. Although Tom was a poor student, he studied very well.
 In spite of ________________________________________
5. Although the weather was bad, she went to school on time.
 Despite ________________________________________
6. My mother told me to go to school although I was sick.
 In spite of ________________________________________
7. Although there was a big storm, they decided to leave home.
 In spite of ________________________________________
8. Tom was admitted to the university although his grades were bad.
 Despite ________________________________________
9. Although she has a physical handicap, she has become a successful woman.
 Despite ________________________________________
10. In spite of his good salary, Tom gave up his job.
 Although ________________________________________
11. Though he had not finished the paper, he went to sleep.
 In spite of ________________________________________
12. In spite of the high price, my daughter insists on going to the movies.
 Even though ________________________________________
13. In spite of her dislike for coffee, she drank it to keep herself warm.
 Although ________________________________________
14. He couldn’t earn enough money for living although he worked hard.
 Despite ________________________________________
15. Although Jane wrote for the tickets, she still had to stand in line.
 In spite of ________________________________________
16. We get a good room though we didn’t phone the hotel.
 Despite ________________________________________
17. She was admitted to the university in spite of her low grades.
 Although ________________________________________
18. Despite the terrible food, he still eats in that restaurant.
 Although ________________________________________
19. The flight was not delayed though it was foggy.
 Despite ________________________________________
20. Although he is talented, no one likes him.
 In spite of ________________________________________

Đọc tiếp...

Được cập nhật 27 tháng 5 lúc 7:29

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Nguyễn Gia Linh 30 tháng 5 lúc 21:25
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1. Mary tried to keep calm although she was very disappointed.
=> Despite being very disappointed, Mary tried to keep calm.
2. Even though it was raining heavily, the explorers decided to continue their journey.
=> In spite of the heavy rain, the explorers decided to continue their journey.

3. He had worked very hard but he failed.
=> Even though he had worked very hard, he failed.
4. Although Tom was a poor student, he studied very well.
=> In spite of being a poor student, Tom studied very well.
5. Although the weather was bad, she went to school on time.
=> Despite the bad weather, she went to school on time
6. My mother told me to go to school although I was sick.
=> In spite of my sickness, my mother told me to go to school.
7. Although there was a big storm, they decided to leave home.
=> In spite of the big storm, they decided to leave home.
8. Tom was admitted to the university although his grades were bad.
=> Despite the bad grades, Tom was admitted to the university.
9. Although she has a physical handicap, she has become a successful woman.
Despite being a physical handicap, she has become a successful woman.
10. In spite of his good salary, Tom gave up his job.
=> Although his salary was good, Tom gave up his job.
11. Though he had not finished the paper, he went to sleep.
=> In spite of having not finished the paper, he went to sleep.
12. In spite of the high price, my daughter insists on going to the movies.
=> Even though the price is high, my daughter insists on going to the movies.
13. In spite of her dis for coffee, she drank it to keep herself warm.
=> Although she doesn't coffee, she drank it to keep herself warm.
14. He couldn’t earn enough money for living although he worked hard.
=> Despite working hard, he couldn't earn enough money for living.
15. Although Jane wrote for the kets, she still had to stand in line.
=> In spite of the fact that Janewrote for the kets, she still had to stand in line.
16. We get a good room though we didn’t phone the hotel.
=> Despite the fact that we didn't phone the hotel, we get a good room.
17. She was admitted to the university in spite of her low grades.
=> Although her grades were low, she was admitted to the university.
18. Despite the terrible food, he still eats in that restaurant.
=> Although the food is terrible, he still eats in that restaurant.
19. The flight was not delayed though it was foggy.
=> Despite the fog, the flight was not delayed.
20. Although he is talented, no one s him.
=> In spite of his talent, no one s him.

Đọc tiếp...
D O T |✿『Di Lăng』亗 1 tháng 6 lúc 21:29
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Các triệu chứng cơ bản và phương pháp xử lý ban đầu như sau:

Bảng phân loại chấn thương thể thao và phương pháp xử lý.

Mức độ chấn thương.Các triệu chứng chínhPhương pháp xử lý ban đầu
Nhẹ– Không ảnh hưởng nhiều đến các động tác vận động. – Triệu chứng đau sau buổi tập. – Ít sưng hoặc không. – Không bầm tụ máu.-Ngưng tập luyện. -Thay đổi bài tập phù hợp. -Sử dụng phương pháp “RICE”. Dùng thuốc giảm đau, kháng viêm.  
Trung bình– Thực hiện bài tập khó khăn. – Đau xuất hiện trong và sau tập luyện. – Sưng nhẹ vùng đau. – Có bầm tụ máu nơi đau.– Băng bất động chỗ đau. – Sử dụng phương pháp “RICE”. Dùng thuốc giảm đau, kháng viêm.  
Nặng– Đau xuất hiện trước, trong và sau khi tập. – Không thực hiện được động tác kể cả sinh hoạt. – Sưng, phù nề, đổi màu sắc

– Nghỉ tập hoàn toàn. – Đến khám bác sĩ 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Minh 29 tháng 5 lúc 13:47
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

chia vui

Đọc tiếp...
Hoàng Phương Linh 26 tháng 5 lúc 21:55
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

 mọi người ơi đi đâu hết oy giupstui với ko thì ngày mai cô giáo đuổi ra khỏi lớp đó

Đọc tiếp...
Đặng Ngọc Khánh 29 tháng 5 lúc 17:10
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Future: Tương lai

Pilot:Phi công

Architect: kiến trúc sư

Accountant: kế toán

Đọc tiếp...
Trần hà như Hôm kia lúc 19:58
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

future : tương lai, pilot :phi công ,architect : kiến trúc sư

Đọc tiếp...
Bùi Ngọc Hiếu 31 tháng 5 lúc 10:20
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Future:tương lai

Pilot:phi công

architect:kiến trúc sư

accountant:kế toán

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: