WARNING: NO PERMISSION; CACHE FILES IS NOT WRITABLE

Học thày chẳng tày học bạn Gửi câu hỏi

NGUYỄN ĐẶNG QUỲNH ANH

                                                                           English exercise. ( Bài tập tiếng anh )

Questions 1: Answer the question. - Trả lời câu hỏi.

1/ What's your name? -  .............................................................................

2/ How old are you? -  ................................................................................

3/ Do you like skating?  -  ...........................................................................

4/ What pets do you like? -  ........................................................................

5/ Where is Sa Pa? -  .................................................................................

Questions 2: Filling and the blank. - Điền vào chỗ trống.

Is this ......... pen?    -    you / your

How many .......... do you have?    -    cat / cats

What do you .......... at breaktime?    -    do/ to

How ........... you?    - your / you

Where are you ...........?    -    from / Sa Pa

Questions 3: Choose 3 different words. - Chọn 3 từ khác loại.

a) This

b) Hello

c) Greetings

d) Lamp

e) What

g) Nine

1) ............................; 2) ................................; 3) ..........................................

Question 4: Make an aseay about your home. - Làm một bài văn nói về nhà của bạn.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

         Đây chỉ là bài luyện tập thôi nhé. Mong các bạn đều làm đúng nhé. Chúc các bạn học tốt.

Trả lời
1 câu trả lời

Điện thoại hỗ trợ

0936 197672 hoặc 0915 343532

Địa chỉ liên hệ

P.602 Nhà K1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Số 136 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội. Email: a@olm.vn

Đang online: 30000, số thành viên: 5146993
Online Math giúp học sinh hứng thú khi làm toán

PGS.TS Nguyễn Văn Trào - Phó Hiệu trưởng - ĐH Sư phạm Hà Nội