Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 103

Cho tứ giác lồi ABCD, lấy E và F là trung điểm của AB và CD. Biết EF chia tứ giác ABCD thành hai tứ giác có diện tích bằng nhau. Chứng minh tứ giác ABCD là hình thang.

A B C D E F dt(AEFD) = dt(EBCF)

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 27/5/2016. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy ngày 28/5/2016.

--------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất; Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

Lê Khánh Loan

Hoàng Hải Long, Trường THCS Nguyễn Trực, Huyện Thanh Oai - Hà Nội

Nguyễn Hoàng Tiến, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Quận Đống Đa - Hà Nội

nguyen binh van an, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước

Nguyễn Thúy Hường, Trường THCS Nhơn Hoà, Huyện An Nhơn - Bình Định

--------


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
247 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: