Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hoàng Tiến. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hoàng Tiến

Nguyễn Hoàng Tiến
Hãy dành thời gian cho những bài toán mở rộng. Đừng dành thời gian giải bài dễ lấy điểm hỏi đáp. Hãy dành thời gian để học trên OLM, đừng dành thời gian để được thưởng.

Luyện toán

139 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 13900

Nguyễn Hoàng Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi, diện tích - phần 1
Lần cuối làm bài: 2016-08-19 05:34:26
Nguyễn Hoàng Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc ở tâm, dây, cung
Lần cuối làm bài: 2016-08-19 05:24:51
Nguyễn Hoàng Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn, đường kính, dây
Lần cuối làm bài: 2016-08-19 05:21:04
Nguyễn Hoàng Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khai căn bậc hai của tích
Lần cuối làm bài: 2016-08-19 05:14:36
Nguyễn Hoàng Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-07-09 20:10:15
Nguyễn Hoàng Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Minh họa phép nhân bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-07-08 00:23:50
Nguyễn Hoàng Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-06-03 07:21:05
Nguyễn Hoàng Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-06-03 07:13:34
Nguyễn Hoàng Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-05-30 04:26:59
Lần cuối làm bài: 2016-05-29 11:09:32

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Hoàng Tiến làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-30 14:13:27
Nguyễn Hoàng Tiến làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-29 11:47:51