Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Habin_ Ngốc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Habin_ Ngốc

Habin_ Ngốc
♥ Nước mắt và nụ cười Nỗi đau và hạnh phúc . . . Người ta thường khóc khi bị tổn thương Thường cười khi thật hạnh phúc . . . Nhưng có một điều nghịch lý rằng : + Khi người ta QUÁ đớn đau, người ta lại cười + Khi người ta QUÁ hạnh phúc, người ta lại khóc Bởi lẽ rằng giọt nước mắt chẳng đủ đắng cay để xóa nhòa vết xước …Cũng bởi lẽ rằng nụ cười chẳng đủ để diễn tả niềm vui …. ★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★ ★˛˚˛*˛°.˛*.˛°˛.*★˚˛*˛°.˛*.˛°˛.*★Merry*★* 。*˛. ˛°_██_*.。*./ ♥ \ .˛* .˛。.˛.*.★* *★ 。* ˛. (• ..•)*.。*/♫

Luyện toán

16 -Trung bình 9.02 - Tổng điểm 1895

Habin_ Ngốc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-05-12 14:07:56
Habin_ Ngốc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
Lần cuối làm bài: 2016-05-12 14:04:54
Habin_ Ngốc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-12 13:42:56
Habin_ Ngốc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 21:32:53
Habin_ Ngốc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 21:02:06
Habin_ Ngốc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 12:05:47
Habin_ Ngốc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 12:02:42
Habin_ Ngốc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 11:58:33
Habin_ Ngốc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-05-06 20:41:53
Habin_ Ngốc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-05-06 20:55:38

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Habin_ Ngốc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-07 20:54:19
Habin_ Ngốc làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-12 13:57:02
Habin_ Ngốc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-05-12 13:51:14
Habin_ Ngốc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-12 13:31:40