Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Khảo sát ý kiến của giáo viên và phụ huynh về trang web OLM

Kính gửi quý thầy cô, các anh chị phụ huynh. Cảm ơn quý thầy cô và anh chị phụ huynh đã tin tưởng lựa chọn trang web OLM.VN.
Nền tảng giáo dục trực tuyến OLM.VN của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã xây dựng đến nay được 8 năm và liên tục cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm.
Với mong muốn được hỗ trợ quý thầy cô và anh chị phụ huynh nhiều hơn, OLM rất hy vọng sẽ nhận được những phản hồi của thầy cô và anh chị phụ huynh về sản phẩm của chúng tôi. Kính mong thầy cô và anh chị phụ huynh sẽ bớt chút thời gian để hoàn thành phiếu khảo sát sau.

Phiếu khảo sát dành cho thầy cô giáo

Phiếu khảo sát dành cho anh chị phu huynh


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
29 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: