Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Quốc Phương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Quốc Phương

Nguyễn Quốc Phương
Đẹp trai và khỏe là điều mọi người đều nhìn thấy,một hậu vệ cánh trái,của Yên Sơn lúc ấy,muốn vượt qua Nguyễn Quốc Phương thật sự là điều rất khó vì anh có đôi chân rất khỏe với tốc độ nhanh như gió...Lúc 14 tuổi anh đc chơi cho đội 1 Yên Sơn,so vs bạn cùng lứa thì kĩ thuật anh vượt trội hơn.Giáo viên thể dục của anh đã đưa ra những luật đặc biệt nhằm ngăn cản chân phải của Phương,đó đúg là điều thật tuyệt.Khi chuyển sag Arsenal anh đc đẩy lên đá tiền vệ,là nhân tố luôn gây đột biến vs đôi chân tinh nhuệ...

Luyện toán

34 -Trung bình 9.40 - Tổng điểm 3477

Nguyễn Quốc Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-04-21 09:50:42
Nguyễn Quốc Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-03-31 09:37:53
Nguyễn Quốc Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 08:50:32
Nguyễn Quốc Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 09:27:15
Nguyễn Quốc Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-02-26 09:30:25
Nguyễn Quốc Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-02-06 09:08:50
Nguyễn Quốc Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-01-24 08:58:42
Nguyễn Quốc Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-19 09:25:55
Nguyễn Quốc Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-11-30 08:59:54
Nguyễn Quốc Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-10-30 10:36:07

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Quốc Phương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-22 21:06:46
Nguyễn Quốc Phương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-28 21:05:24
Nguyễn Quốc Phương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-25 20:12:55
Nguyễn Quốc Phương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-21 21:11:52
Nguyễn Quốc Phương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-17 21:05:38
Nguyễn Quốc Phương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-26 21:34:53
Nguyễn Quốc Phương làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-23 21:06:33
Nguyễn Quốc Phương làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-19 21:27:35
Nguyễn Quốc Phương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-10 21:19:33
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-08 21:25:44
Nguyễn Quốc Phương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 21:22:16
Nguyễn Quốc Phương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 21:20:06
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-08 21:17:40
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-08 20:55:32
Nguyễn Quốc Phương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 20:49:55
Nguyễn Quốc Phương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-21 21:35:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-21 21:32:05
Nguyễn Quốc Phương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-18 21:19:09
Nguyễn Quốc Phương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-18 21:15:26
Nguyễn Quốc Phương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-02 21:15:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-02 21:13:07
Nguyễn Quốc Phương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-02 21:11:36
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-02 21:10:17
Nguyễn Quốc Phương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-02 21:09:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-07 20:39:34