Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thanh Huyền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thanh Huyền

Nguyễn Thanh Huyền
Chào .Mình tên là Nguyễn Thanh Huyền lớp 5c Trường Tiểu học Dị Nậu . Nếu ai muốn làm quen với mình thì hãy kết bạn với mình nhé

Luyện toán

14 -Trung bình 8.92 - Tổng điểm 1605

Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-08 20:16:47
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 20:30:46
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 21:36:35
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-24 20:04:38
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-02-08 06:46:41
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 10:40:42
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-02-02 06:21:08
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 09:02:03
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-01-30 12:59:31
Nguyễn Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-01-24 10:55:37

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-14 15:46:47
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-14 15:43:38
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-09 19:55:25
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-09 19:49:40
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-09 19:38:26
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-09 19:33:24
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-09 19:22:37
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-09 19:19:32
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-05 21:16:56
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-05 21:15:05
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-05 21:12:43
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-05 21:09:41
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-05 21:06:22
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-05 21:03:45
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-05 21:01:02
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-05 20:57:26
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-05 20:55:13
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-05 20:53:08
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-04 19:45:47
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-04 19:25:10
Nguyễn Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-03 18:20:02