Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngoc Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngoc Minh CTV

Ngoc Minh
Fb : Minh Nguyễn

Luyện toán

32 -Trung bình 9.04 - Tổng điểm 3526

Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 22:31:50
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 17:27:40
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 14:16:03
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 14:15:11
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 14:14:18
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 14:12:33
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 14:10:46
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 14:10:12
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 11:07:29
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 18:47:49

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.40 - Tổng điểm 34

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 9.77 - Tổng điểm 1368

Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 15:02:59
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 13:25:31
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 17:57:22
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:43:24
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:40:00
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:50:33
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:45:35
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:46:11
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:37:07
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:35:58

Điểm thi

Ngoc Minh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-01 18:52:26
Ngoc Minh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-31 19:05:47
Ngoc Minh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-13 19:27:45
Ngoc Minh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-10 18:44:50
Ngoc Minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-08 11:22:41
Ngoc Minh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-05 18:38:16
Ngoc Minh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-20 12:26:37
Ngoc Minh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-22 19:32:05
Ngoc Minh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-22 19:07:19
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-30 05:54:09
Ngoc Minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-27 12:09:46
Ngoc Minh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-27 12:04:03
Ngoc Minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-10 19:13:16