Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen ngoc dat. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen ngoc dat

Nguyen ngoc dat
Bán nick 20k nhé mn,ai mua ib ạ.

Luyện toán

106 -Trung bình 9.05 - Tổng điểm 10954

Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 03:33:43
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 08:46:34
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm nằm trong, nằm ngoài hình tròn
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 08:40:10
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-09-18 08:03:58
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2017-05-12 21:18:41
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2017-09-18 07:58:37
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-02-27 07:24:14
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2017-02-24 07:07:40
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2017-02-24 07:02:25
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 03:54:39

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2017-10-22 08:37:38
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2017-10-22 19:37:38

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyen ngoc dat làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-10 08:45:01
Nguyen ngoc dat làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-10 08:41:40
Nguyen ngoc dat làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-09 08:39:11
Nguyen ngoc dat làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-07-24 09:35:15
Nguyen ngoc dat làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-24 09:19:24
Nguyen ngoc dat làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-23 08:58:07
Nguyen ngoc dat làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-20 09:48:53
Nguyen ngoc dat làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-13 10:07:39
Nguyen ngoc dat làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-28 09:06:52