Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với mini. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

mini
....

Luyện toán

3 -Trung bình 5.50 - Tổng điểm 770

mini đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 10:27:33
mini đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 10:57:48
mini đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 10:59:04

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 4.66 - Tổng điểm 419

mini đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2018-04-19 08:35:14

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

mini làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-22 20:06:44
mini làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-05-13 09:58:04
mini làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-03 09:40:57
mini làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-17 18:45:05
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-23 20:23:43
mini làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-28 16:44:21