Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn hưu Duy mạnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn hưu Duy mạnh

Nguyễn hưu Duy mạnh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình chuc mung nam moi 2017

Luyện toán

8 -Trung bình 9.23 - Tổng điểm 923

Nguyễn hưu Duy mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-03-03 19:13:47
Nguyễn hưu Duy mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 08:07:30
Nguyễn hưu Duy mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-02-14 05:15:27
Nguyễn hưu Duy mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-02-10 07:13:46
Nguyễn hưu Duy mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 00:04:56
Nguyễn hưu Duy mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-01-28 00:41:45
Nguyễn hưu Duy mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 20:15:35
Nguyễn hưu Duy mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-27 00:14:05

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn hưu Duy mạnh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-19 12:45:52
Nguyễn hưu Duy mạnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-19 12:42:45
Nguyễn hưu Duy mạnh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-01-18 16:42:00
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-18 12:43:01
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-18 12:38:27
Nguyễn hưu Duy mạnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-18 12:36:33
Nguyễn hưu Duy mạnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-18 12:34:55
Nguyễn hưu Duy mạnh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-18 12:32:49
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-18 12:29:56