Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đặng Đoàn Đức Hoàng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đặng Đoàn Đức Hoàng

Đặng Đoàn Đức Hoàng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình! Chúc các ban một ngày tốt lành!

Luyện toán

37 -Trung bình 9.12 - Tổng điểm 3921

Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải phương trình bậc nhất
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 17:57:56
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2017-05-31 19:26:51
Lần cuối làm bài: 2017-04-22 05:56:08
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X
Lần cuối làm bài: 2017-04-16 06:09:23
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 07:50:39
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 15:36:56
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 07:44:11
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-10-09 20:49:15
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2017-04-30 05:54:33
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2015-02-18 09:50:29

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3000

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting started: Travel plans
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 15:13:05
Đặng Đoàn Đức Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 15:56:43

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-15 20:06:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-15 20:41:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-20 08:50:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-19 20:25:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-19 20:11:38
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-18 20:33:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-18 20:21:57
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-18 20:15:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-12 12:50:40
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-12 19:35:25
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-25 18:47:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-04 11:57:18
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-12 14:32:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-02 17:51:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-02 17:35:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-01 14:39:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-25 06:31:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-25 06:27:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-25 06:21:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-24 06:24:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-23 06:19:16
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-09 05:51:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-06 11:07:49
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-06 07:44:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-02 06:12:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-30 20:54:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-30 20:42:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-11 19:25:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-11 06:41:25
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-04 19:15:14