Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với doremon. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

doremon
0 Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

22 -Trung bình 9.06 - Tổng điểm 2266

doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán nâng cao về căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-07-09 07:58:01
doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-02 07:33:19
doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số nguyên
Lần cuối làm bài: 2015-05-02 08:08:28
doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-04-23 20:09:11
doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-05-02 07:33:41
doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-06-24 09:29:28
doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2015-01-05 11:59:46
doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-11-08 12:56:28
doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2015-01-05 12:04:38
doremon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2014-11-05 21:25:10

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2100

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi