Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với I LOVE YOU. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

I LOVE YOU
Chào tất cả các bạn mình là Huy. Mình năm nay 11 tuổi. Mình thích nhất là môn thể thao cầu lông. Mình thích những người bạn hiền lành , gần gũi , biết quan tâm đến người khác.Mình ghét những ai nói ra bí mật của mình hay người khác. Mình thích nhóm nhạc TF boys .....Thanks.Bye.I LOVE YOU SO MUCH.

Luyện toán

66 -Trung bình 7.85 - Tổng điểm 7378

I LOVE YOU đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2017-08-12 07:30:28
I LOVE YOU đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2017-08-09 07:03:39
I LOVE YOU đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2017-08-03 14:39:39
I LOVE YOU đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2017-08-01 14:51:01
I LOVE YOU đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2017-08-01 14:28:22
I LOVE YOU đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-07-30 19:07:29
I LOVE YOU đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-08-12 07:36:35
I LOVE YOU đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-07-28 19:16:59
I LOVE YOU đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2017-07-27 07:36:24
I LOVE YOU đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2017-07-25 19:13:34

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

I LOVE YOU làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-01 08:18:01
I LOVE YOU làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-07 19:51:42
I LOVE YOU làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-05 07:30:49
I LOVE YOU làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-10 21:09:19
I LOVE YOU làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-10 21:05:58
I LOVE YOU làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-06 20:33:25
I LOVE YOU làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-22 15:10:07
I LOVE YOU làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-22 15:04:14
I LOVE YOU làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-22 14:59:53