Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Thị Thu Huyền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Thị Thu Huyền

Hoàng Thị Thu Huyền
Chúc các em sẽ học tập và vui chơi hiệu quả cùng OLM ^^

Luyện toán

210 -Trung bình 5.82 - Tổng điểm 38864

Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 06:16:52
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 10:51:22
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 10:48:23
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 10:08:37
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 22:37:57
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 04:21:50
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn. Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 02:38:57
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 04:22:42
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 01:56:32
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 01:49:55

Luyện văn - Tiếng Việt

143 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 14600

Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 22:34:05
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 03:19:51
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 05:36:24
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 05:31:09
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 03:17:53
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 05:23:50
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 05:15:34
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 05:10:43
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 05:05:53
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 04:53:45
Lần cuối làm bài: 2017-12-06 08:39:14
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ Y
Lần cuối làm bài: 2017-12-07 08:56:26
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 14:50:51
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 14:50:22
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 14:51:23
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 15:19:51
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 15:17:53
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 14:34:29
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 08:53:31
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tự thuật
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 16:49:32
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 17:10:59
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 11:33:06
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 11:11:27
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: Ă, Â
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 11:29:19
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Truyện cổ nước mình
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 14:22:35
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 13:51:11
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 37: Ôn tập uôi, ươi, ay, ây
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 09:52:00
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 09:34:05
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chiếc bút mực. Phân biệt ia/ya, l/n, en/eng
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 14:07:45
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bạn của Nai Nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 10:43:43
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thu của em
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 09:16:18
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: So sánh
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 09:23:03
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 11:45:59
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 09:11:14
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cảm ơn, xin lỗi
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 13:48:52
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn : Tập tổ chức cuộc họp
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 08:59:10
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 13:43:20
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết thư
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 11:05:09
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 11:15:40
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài ca về trái đất
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 15:03:05
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 17:22:49
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người ăn xin
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 09:58:33
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cốt truyện
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 11:31:26
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 15:30:09
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa D
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 14:25:51
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư thăm bạn
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 09:47:34
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 14:07:47
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 14:35:33
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Mẩu giấy vụn
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 14:41:11
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Chiếc bút mực
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 14:03:43
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mục lục sách
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 14:11:48
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 14:31:14
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 09:39:26
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 11:41:37
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 08:46:15
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 14:33:29
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 14:09:37
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 14:50:20
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 09:35:04
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 10:49:26
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 11:48:30
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 14:17:37
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 22:22:13
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 09:01:31
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 08:55:29
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 10:20:16
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 13:53:37
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 14:59:29
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 14:24:35
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 15:11:11
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 15:08:38
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 15:19:10
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 17:30:31
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 10:37:38
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 11:32:17
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 13:47:30
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 11:49:21
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 11:35:20
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 14:28:50
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 14:44:37
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 14:57:50
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 15:11:34
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 14:32:25
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 14:35:20
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 15:26:53
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nghe viết: Người mẹ của 51 đứa con
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 09:52:12
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 10:08:20
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 10:10:59
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 14:40:27
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 15:15:44
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 15:03:38
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 15:40:12
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 15:08:30
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 08:45:27
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 09:18:31
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 09:22:29
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cao Bằng
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 16:06:02
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu ghép
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 14:55:04
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 14:53:10
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 15:06:07
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghĩa thầy trò
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 11:17:57
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 16:06:55
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 15:31:15
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 11:45:40
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 16:23:16
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 08:39:00
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:20:15
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:39:36
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội thi thổi cơm ở Đồng Vân
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 09:11:46
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú đi tuần
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 11:48:03
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 15:01:28
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:57:57
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 11:42:26
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 15:25:06
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Luật tục của người Ê-đê
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:06:21
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hộp thư mật
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:28:29
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 15:07:23
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tranh làng Hồ
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 16:10:51
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tà áo dài Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:44:17
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một vụ đắm tàu
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:02:01
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:38:26
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Công việc đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 11:06:18
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 09:56:29
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:04:43
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:51:14
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Út Vịnh
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:55:42
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con gái
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:07:35
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thuần phục sư tử
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:35:19
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 11:27:19
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 11:29:37
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 09:47:19
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 09:52:46
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:41:16
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhớ viết: Bầm ơi. Luyện tập viết hoa
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 11:32:48
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những cánh buồm
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 11:44:21
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 13:52:41
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 16:36:24
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sang năm con lên bảy
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 14:34:32
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 11:40:59
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 14:14:48
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 16:23:50
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 16:31:09
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 15:53:45
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập về tả người
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 15:37:15
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 16:10:43
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 16:05:53
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 16:15:34
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Làm việc thật vui
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 22:26:47
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bím tóc đuôi sam
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:43:05
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người thầy cũ
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 21:03:12
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gọi bạn
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 21:36:33
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thời gian biểu
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 21:17:55

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom objects
Lần cuối làm bài: 2020-06-26 07:59:35
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 22:02:39

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-21 08:56:45
Hoàng Thị Thu Huyền làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-22 16:28:50