Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Duc Hieu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Duc Hieu

Nguyen Duc Hieu
hế lô. hao a du...........

Luyện toán

25 -Trung bình 9.19 - Tổng điểm 2574

Nguyen Duc Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2015-03-20 21:27:55
Nguyen Duc Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số đo góc với thước đo độ
Lần cuối làm bài: 2015-03-13 19:57:33
Nguyen Duc Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-03-06 20:21:39
Nguyen Duc Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-03-13 19:58:51
Nguyen Duc Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-03-06 20:09:20
Nguyen Duc Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2015-03-06 20:07:00
Nguyen Duc Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2015-03-06 19:54:27
Nguyen Duc Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2015-03-06 19:41:27
Nguyen Duc Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-03-06 19:36:00
Nguyen Duc Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-02-16 19:55:23

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2500

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi