Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Hà My. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Hà My

Bùi Hà My
dù thik ng ta nhưng dám nói vì lòng tự ái vì lòng tự trọng mà ko dám nói ra.vô tình nói ra những lời ko muốn nói và vô tình làm tổn thương 1 người nào đó mà mik còn ko biết.cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt dù có buồn cách mấy cx ko để lộ vì sợ người khác buồn. Chúng ta tốt nhất là nên nói với họ những câu thật lòng ko nên dối lòng để r hôia hận giống 1ng

Luyện toán

3 -Trung bình 5.75 - Tổng điểm 748

Bùi Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 19:47:33
Bùi Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 19:35:38
Bùi Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 19:05:15

Luyện văn - Tiếng Việt

8 -Trung bình 7.78 - Tổng điểm 934

Bùi Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 20:19:07
Bùi Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 19:04:05
Bùi Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 20:10:19
Bùi Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 19:50:13
Bùi Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 20:28:36
Bùi Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 19:13:52
Bùi Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 20:52:09
Bùi Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 18:39:58

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 1.30 - Tổng điểm 13

Điểm thi

Bùi Hà My làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-17 21:04:42
Bùi Hà My làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-16 18:37:57