Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đoàn Chanh Dây. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đoàn Chanh Dây

Đoàn Chanh Dây
Chào các bạn! Ghé qua đây rồi thì nhất định phải trở thành EXO-L, A.R.M.Y hoặc SONE nha!

Luyện toán

6 -Trung bình 7.57 - Tổng điểm 984

Đoàn Chanh Dây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-03-15 16:02:50
Đoàn Chanh Dây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2016-03-15 15:55:58
Đoàn Chanh Dây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức
Lần cuối làm bài: 2016-03-06 08:13:24
Đoàn Chanh Dây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết biểu thức đại số theo phát biểu
Lần cuối làm bài: 2016-03-06 08:11:00
Đoàn Chanh Dây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-05-12 15:17:24
Đoàn Chanh Dây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2016-02-28 14:06:27

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi