Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Thùy Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Thùy Linh

Đinh Thùy Linh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

396 -Trung bình 9.43 - Tổng điểm 41106

Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng của nhiều số
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 10:32:20
Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 15:27:27
Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 13:57:51
Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 14:48:19
Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:58:11
Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 14:51:44
Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 14:47:15
Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 14:08:19
Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 14:43:23
Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 14:30:31

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-06-10 21:34:58
Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-06-10 21:34:58

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-23 14:02:24
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-07 10:40:47
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-07-02 20:45:29
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-20 17:49:58
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-20 17:09:53
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-04 21:55:25
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-04 11:07:45
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-03 13:59:07
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-03 13:27:20
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-01 11:17:37
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-30 09:11:12
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-30 08:27:56
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-29 17:09:47
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-29 16:22:48
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-29 16:09:04
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-29 15:59:35
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-28 13:30:29