Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Thành Đạt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Thành Đạt

Lê Thành Đạt
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

70 -Trung bình 8.20 - Tổng điểm 8451

Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất đường phân giác trong tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-08-25 21:32:35
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-08-23 19:59:20
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-08-21 22:41:46
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các hằng đẳng thức
Lần cuối làm bài: 2016-08-21 22:28:52
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ hình đối xứng qua một điểm
Lần cuối làm bài: 2016-08-21 22:29:40
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-08-21 21:01:59
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2016-08-21 22:33:08
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-06-23 16:04:53
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2015-06-15 17:51:53
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-06-10 16:41:04

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6300

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-01 19:04:54
Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-01 18:53:42
Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 21:31:19
Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-02 21:22:14
Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-02 20:41:52
Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-02 20:17:10
Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 19:59:26
Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 19:48:07
Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 19:35:38
Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 18:14:46
Lê Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 18:11:07