Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Hoang Thai Duong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Hoang Thai Duong

Nguyen Hoang Thai Duong
Chán quá

Luyện toán

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

Nguyen Hoang Thai Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 09:06:37
Nguyen Hoang Thai Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-13 10:07:28
Nguyen Hoang Thai Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 08:23:31
Nguyen Hoang Thai Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-01-13 23:47:33
Nguyen Hoang Thai Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 08:24:56
Nguyen Hoang Thai Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-02-14 21:50:16
Nguyen Hoang Thai Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-03-15 05:02:42
Nguyen Hoang Thai Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-01-28 19:12:05
Nguyen Hoang Thai Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-01-11 22:43:23
Nguyen Hoang Thai Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-01-15 00:25:15

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyen Hoang Thai Duong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-12 22:13:47
Nguyen Hoang Thai Duong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-12 22:12:26
Nguyen Hoang Thai Duong làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-12 22:11:27
Nguyen Hoang Thai Duong làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-12 22:08:17