Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với We Are One_Lê Văn Đức. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

We Are One_Lê Văn Đức

We Are One_Lê Văn Đức
Thư giãn chút cùng Doremon chế nha: Xuka:Nobita,anh thấy cơm trưa em nấu thế nào? Nobita:Đầy sức sống. Xuka:Anh nói thật chứ Nobita:Thật Xuka:Anh quá khen,hihi...Thế những món nào đầy sức sống vậy? Nobita:Cơm sống,cach sống,thịt sống,rau luộc cũng sống BiNh bỐP HuỴCh(tiếng xuka đánh Nobita) Xuka:Mày cút khỏi nhà của bà!!!

Luyện toán

60 -Trung bình 9.97 - Tổng điểm 6082

We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-09-17 19:59:00
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-07-18 08:11:10
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - cạnh - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2016-05-20 17:17:18
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-03-13 08:21:14
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-02-19 12:25:29
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-02-14 09:26:01
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-11 09:07:55
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết dấu hiệu, đơn vị điều tra, tần số
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 09:48:29
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 13:09:51
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2016-01-07 20:13:04

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 18:59:43
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 18:59:43

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi