Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Trọng Chiến. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Trọng Chiến

Đinh Trọng Chiến
hi,chào mừng các bạn đã ghé qua nhà mình

Luyện toán

59 -Trung bình 9.45 - Tổng điểm 6144

Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 09:29:17
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 09:25:59
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 09:22:50
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 09:13:49
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 09:06:39
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 08:54:47
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 08:51:10
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 08:33:59
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 08:48:31
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 04:44:22

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-21 20:53:59
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-21 20:50:04
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-21 20:47:43
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-03 15:10:17
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-03 08:46:37
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-30 09:25:10
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-30 09:20:58
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-28 08:38:59
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-25 15:55:50
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-25 15:48:38
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-25 15:46:12
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-23 08:33:33
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-21 15:19:48