Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Minh Hiền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Minh Hiền

Minh Hiền
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

600 -Trung bình 9.98 - Tổng điểm 60093

Minh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một phần mấy của một số
Lần cuối làm bài: 2017-09-24 12:36:04
Minh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số đoạn thẳng có trong hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2017-09-24 12:20:54
Minh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định nghĩa phép nhân
Lần cuối làm bài: 2017-09-24 12:11:39
Minh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-09-23 15:26:38
Minh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2017-09-23 15:13:36
Minh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng và trừ trên bảng các số phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2017-09-23 15:10:19
Minh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-09-23 15:06:22
Minh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2017-09-23 15:04:01
Minh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-09-23 14:59:59
Minh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2017-09-23 14:55:28

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Minh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 15:08:17
Minh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-04 15:06:40
Minh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-04 15:04:29
Minh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 15:01:45
Minh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 15:00:49
Minh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 14:59:47
Minh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 14:58:23
Minh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 14:56:56