Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Mua và đọc báo Toán Tuổi thơ trên Online Math

A) MUA VÀ ĐỌC TOÁN TUỔI THƠ BẢN ĐIỆN TỬ

Bắt đầu từ ngày 05/11/2015, Online Math phối hợp với Toán Tuổi thơ chính thức phát hành bản điện tử các số báo Toán Tuổi thơ trên trang web Online Math (http://englishfun.edu.vn). Báo Toán Tuổi thơ phát hành hàng tháng, mỗi tháng 02 tập gồm: 01 dành cho Tiểu học và 01 dành cho Trung học cơ sở. Toán Tuổi thơ có những ưu đãi đặc biệt cho các thành viên VIP thường niên của Online Math.

1) Toán Tuổi thơ tặng quyền đọc tất cả các số báo cho các thành viên VIP 1 năm của Online MathNhững người mua tài khoản VIP 1 năm của Online Math từ ngày 05/11/2015 sẽ được tặng quyền đọc miễn phí tất cả các số báo của Toán Tuổi thơ trên Online Math (Chú ý các tài khoản VIP dưới 1 năm và các thành viên mua VIP 1 năm trước ngày 05/11/2015 không được tặng miễn phí quyền đọc này).

2) Nếu người sử dụng không phải là thành viên VIP 1 năm của Online Math thì có thể mua riêng quyền đọc Toán Tuổi thơ theo 2 cách sau:

- Mua quyền đọc trọn gói tất cả các số báo Toán Tuổi thơ trong thời gian 1 năm: 80.000 đồng

- Chọn mua quyền đọc từng số báo của Toán Tuổi thơ với giá 2.000 đồng / 1 số.

B) SO SÁNH GIỮA ĐỌC BẢN GIẤY VÀ BẢN ĐIỆN TỬ

 BẢN TRÊN GIẤYBẢN TRÊN ONLINE MATH
Giá

- 10.000 đồng/01 số

- 145.000 đồng/ Tổng tập 01 năm (12 số)

- Không có Tổng tập tất cả các năm

 

- 2.000 đồng/01 số

- 24.000 đồng/12 số

- 80.000 đồng được đọc tất cả các số của tất cả các năm (cả Tiểu học và THCS)

- Miễn phí đối với Thành viên VIP 1 năm của Online Math từ 05/11/2015

Thời gian đọc- Vĩnh viễn- Trong vòng 01 năm, hết 1 năm phải gia hạn tiếp
 Yêu cầu- Không- Có máy tính kết nối Internet

Như vậy, mua và đọc Toán Tuổi thơ trên Online Math (2.000đ / số) rẻ hơn rất nhiều so với mua bản in trên giấy (10.000đ / số). Và với chỉ 80.000 đồng là bạn có quyền đọc trong thời gian 1 năm tất cả các số báo Toán Tuổi thơ phát hành trong vòng 15 năm qua và cả các số báo phát hành trong tương lai.

Thăm quan Quầy sách


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
4039 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: