Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hướng dẫn học sinh sử dụng OLM.VN

Dưới đây là các video hướng dẫn sử dụng các chức năng trên OLM.VN: 

1. Cách đăng kí, đăng nhập tài khoản : /tin-tuc/Cach-dang-ki,-dang-nhap,-quan-ly-tai-khoan-tren-trang-web.html

2. Cách sử dụng các chức năng trên trang: /tin-tuc/Cach-su-dung-cac-chuc-nang-chinh-tren-trang-web.html

3. Cách xem các thống kê quá trình và kết quả học tập: /tin-tuc/Cach-xem-lai-hoc-ba,-thong-ke-hoat-dong-tren-trang-web.html

4. Cách gõ công thức Toán học: /tin-tuc/Cach-go-cong-thuc-toan-hoc-tren-trang-web.html

5. Cách vẽ hình: /tin-tuc/Cach-ve-hinh-tren-trang-web.html


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
588 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: