Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giới thiệu video có điểm dừng

Khi học bài qua video, học sinh dễ bị nhàm chán bởi việc tiếp thu kiến thức một chiều. Để giải quyết vấn đề này, từ năm 2018 OLM đã ra mắt kiểu nội dung "Video tương tác" hay còn gọi là "Video có điểm dừng". Từ đó đến nay, video có điểm dừng ngày càng hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Video có điểm dừng là gì?

Là video học tập, nhưng sẽ xuất hiện các điểm dừng trong video. Những điểm dừng này sẽ có các câu hỏi yêu cầu học sinh phải vượt qua nếu muốn xem tiếp  nội dung của video.

Học sinh chỉ có thể tua nội dung video trong phạm vi các điểm dừng đã vượt qua. Không thể tua quá điểm dừng chưa được vượt qua.

Tại mỗi điểm dừng, nếu câu hỏi học sinh không làm được thì có thể tua lại lý thuyết đã được trình bày ở đoạn trước để xem lại. Khi học sinh vượt qua điểm dừng có nghĩa học sinh đã hiểu được nội dung của chủ đề vừa học.

Video có điểm dừng OLM

Tính điểm học tập qua video có điểm dừng thế nào?

Để giải quyết vấn đề học sinh học đối phó với các loại video bài giảng truyền thống, OLM đã đưa vào dạng nội dung video tương tác này.

Học sinh sẽ hoàn thành xem video như một bài học. Kết thúc bài học sẽ có điểm đánh giá kết quả học của học sinh:

Điểm học qua video tương tác gồm 2 đầu điểm: Điểm xem video và điểm làm bài tập:

+ Điểm xem video: Tính bằng thời lượng xem video trên tổng thời lượng video bài học, quy ra thang điểm 10.

+ Điểm bài tập: Tính bằng số câu trả lời đúng trên tổng số câu đã trả lời, quy ra thang điểm 10.

Điểm học tập qua video: Tính bằng (2 lần điểm xem video + điểm bài tập) chia cho 3.


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
14 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: