Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 91

Trong toán học, n! (đọc là n giai thừa) được định nghĩa như sau:

n! = 1 x 2 x 3 x ... x (n-1) x n

Ví dụ: 1! = 1 

          2! = 1 x 2 = 2 

          3! = 1 x 2 x 3 = 6

Hãy cho biết 8 chữ số cuối cùng của số thập phân biểu diễn số 37!

-----------------

Bạn trình bày lời giải vào Ô Gửi ý kiến bên dưới. Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 26/2/2016. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy ngày 27/2/2016.

-----------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất; Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

1. Lê Khánh Loan

2. lf fskds sfdf, Trường Tiểu học Trung Hòa, Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

3. Nguyễn Lê Lâm Phúc, Trường THCS Nam Hà, Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng.

4. Lê Hiển Vinh, Trường THCS Cửa Nam An, Thành phố Vinh - Nghệ An

5. Phạm Trung Kiên, Trường Tiểu học An Ninh, Huyện Tiền Hải - Thái Bình

-----------------


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
900 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: