Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 89

Cho phép nhân:

ABCD E DCBA

Với A, B, C, D, E là các chữ số khác nhau. Hãy tìm số ABCD?

--------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được thưởng/cộng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 19/2/2016. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy ngày 20/2/2016.

------------

Chúc mừng hai bạn sau đây đã có lời giải đúng và sớm nhất; Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

1. Phước Nguyễn

2. Katherine Lilly Filbert, Trường THCS Minh Khai, Thành phố Thanh Hóa - Thanh Hóa

------------


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
565 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: