Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 69

Cho tam giác ABC và các điểm M; N; P sao cho BM = 3AB; CN = 3CB; AP = 3AC (như hình vẽ bên). Hỏi diện tích tam giác MNP gấp bao nhiêu lần diện tích tam giác ABC?

A B C M N P
 

Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được thưởng/cộng 1 tháng VIP của Online Math. Lời giải của các bạn và giải thưởng sẽ công bố vào Thứ Sáu, ngày 25/09/2015. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 26/09/2015.

------------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đúng và sớm nhất; Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

1. Lê Tự Nguyên Hào, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

2. Lê Khánh Loan

3. Đinh Đức Tài

------------------


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
638 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: