Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 66

Một tam giác được chia thành bốn phần bởi hai đường thẳng (như hình vẽ). Diện tích của 3 phần có hình tam giác là 3 m2; 7m2; 7m2. Tính diện tích phần còn lại?

3 7 7 ? A B C M N O

Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án của các bạn và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 4/9/2015. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 5/9/2015.

--------------------

Chúc mừng các bạn sau đã có lời giải đúng và sớm nhất; Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

1. Nguyen Linh, Trường THCS Hương Lung, Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ

2. Huy Anh Lê, Trường THCS Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

3. LeVo HoaiNam, Trường THCS Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

4. Lê Quang Vinh, Trường Tiểu học Đ Phú Mỹ, Huyện Phú Tân - An Giang

5. Nguyễn Ngọc Anh Minh, Trường THCS Trần Đăng Ninh, Thành phố Nam Định - Nam Định


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
387 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: