Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 56

Một nửa số ô vuông của một bàn cờ 8 x 8 được tô màu như hình vẽ sau.

Hỏi trên bàn cờ có bao nhiêu hình vuông mà có một nửa số ô vuông được tô màu?

----------------------

Đáp án của các bạn sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 26/6/2015. Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 27/6/2015.

----------------------

Chúc mừng ba bạn sau đây đã có lời giải đúng, các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

1. NGÔ HỒNG PHÚC, Trường THCS Bình Khánh, Huyện Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh

2. Xuyến Ngô Thị

3. Nguyễn Trần Hiểu Lam, Trường Tiểu học Hoà Bình D, Huyện Trà Ôn - Vĩnh Long

----------------------


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
1075 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: