Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 42

Hôm nay lớp 4A tổ chức đi tham quan. Dự tính sẽ có 30 bạn đi. Thực tế đi tham quan không đủ 30 bạn. Sau khi kiểm đếm, một bạn nữ trong xe nói: nếu gấp đôi số bạn nữ có trên xe thì tổng số bạn (cả nam và nữ) mới đủ 30 bạn. Một bạn nam lại nói: nếu gấp ba lần số bạn nam có trên xe thì tổng số bạn cũng vừa đủ 30 bạn. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu bạn đi tham quan? bao nhiêu nam và bao nhiêu nữ?

----------------

Bạn trình bày lời giải đầy đủ vào Ô Bình luận phía dưới. Lời giải của các bạn sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 20/3/2015. Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 21/3/2015

Gợi ý: Số bạn đang có trên xe phải cộng thêm bao nhiêu lần số bạn nữ nữa để được 30 bạn? Tương tự, số bạn đang có trên xe phải cộng thêm bao nhiêu lần số bạn nam nữa thì được 30 bạn?

----------------

Chúc mừng ba bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất: (các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math)

1. Dương Thành Long, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

2. Lê Khánh Loan

3. Vũ Nhật Nguyên Thư, Trường Tiểu học Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

----------------


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
524 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: