Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 39

Tìm hai số biết số thứ nhất bằng 150% số thứ hai và biết thêm rằng tổng của hai số cũng bằng 150%.

-------------

Bạn trình bày đáp án của mình vào ô Gửi ý kiến bên dưới. Đáp án của các bạn sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 27/2/2015. Ba bạn có lời giải đúng và sớm nhất sẽ được tặng 1 tháng VIP của OnlineMath. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 28/2/2015.

-------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đúng và sớm nhất: (các bạn đã được thưởng/cộng 1 tháng VIP của Online Math)

1. ffffffffg

2. Lê Duy Khang, Trường Tiểu học Hoàng Lê Kha, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

3. NAU TE, Trường Tiểu học Quỳnh Bảng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

-------------


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
217 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: