Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 338

Phu nhân của phú ông đang mang thai. Phú ông nói rằng, nếu bà sinh con gái thì đứa bé sẽ được chia \(\dfrac{1}{3}\) tài sản, còn nếu sinh con trai thì đứa bé được \(\dfrac{1}{4}\) tài sản. Vậy nếu phu nhân sinh đôi một trai một gái thì tài sản được chia như thế nào để vẫn thỏa mãn ý của phú ông nói ban đầu?

------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Mười bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 25/12/2020. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 25/12/2020.


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
147 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: