Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 27

Tất cả các bạn mới tìm được 1 đáp án đặt số 304 hoặc 301 vào giữa (ô G), trong khi đó có 3 phương án đặt số vào ô G (xem đáp án phía dưới). Xin chúc mừng ba bạn sau đây đã đưa ra được 1 đáp án đúng cho Câu hỏi chính và có dự đoán chính xác nhất cho Câu hỏi phụ (dự đoán chính xác cho Câu hỏi phụ là 100%), các bạn đã được thưởng/cộng 1 tháng VIP của Online Math.

1. tungtung, Trường Tiểu học Trung Nghĩa, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

2. nguyen minh chau, Trường Tiểu học Cửu Long, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

3. Hà Tuấn Khôi

Chú ý: Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 6/12/2014.

------------------------

 

Câu hỏi chính: Hãy đặt các số 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307 vào các hình tròn A, B, C, D, E, F và G trong sơ đồ bên sao cho tổng các số trên mỗi hàng đều bằng nhau, tức là A + G + D = B + G + E = C + G + F (lưu ý, mỗi số được sử dụng đúng một lần).

Câu hỏi phụ: Trong số 100 bạn đầu tiên gửi đáp án, có bao nhiêu bạn có lời giải đầy đủ và chính xác cho Câu hỏi chính?

Bạn trình bày đáp án của mình vào ô Gửi ý kiến bên dưới. Đáp án của các bạn sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 5 / 12 / 2014. Ba bạn có đáp án đúng nhất cho cả Câu hỏi chính và Câu hỏi phụ sẽ được tặng 1 tháng VIP của OnlineMath. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 6 / 12 / 2014.

----------------------------------


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
225 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: