Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 118

Hai bình thí nghiệm A và B. Bình A chứa 1 lít nước nguyên chất và bình B chứa 1 lít cồn nguyên chất. Lấy 100 ml cồn ở bình B đổ vào A rồi lắc đều, sau đó lấy 100 ml hỗn hợp ở bình A đổ lại bình B. Hỏi tỉ lệ cồn và nước ở mỗi bình sau thí nghiệm là bao nhiêu?

-------------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ vào ô Gửi ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 8/9/2016. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy ngày 9/9/2016.

-------------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất; Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

1. Trần Nam Phong

2. Phan Thanh Tịnh

3. Trình Mai Văn

4. Nguyễn Thiên Kim

5. TFBoys

-------------------

Đáp án

Đổi 1lit = 1000 ml.

Khi đổ 100ml cồn từ B sang A thì tỉ lệ cồn/nước của bình A là: 100/1000 = 1/10.

Khi đổ 100ml hỗn hợp từ bình A sang B thì trong 100ml này có lượng cồn là: \(\frac{1}{11}\times100=\frac{100}{11}\left(ml\right)\) và lượng nước là:  \(\frac{10}{11}\times100=\frac{1000}{11}\left(ml\right)\).

Khi đó bình B có lượng cồn là:

         \(\frac{100}{11}+900=\frac{10000}{11}\)(ml)

Và B chứa lượng nước là: \(\frac{1000}{11}\) (ml). 

Vậy tỉ lệ cồn/nước ở bình B sau thí nghiệm là: 

     \(\frac{10000}{11}:\frac{1000}{11}=\frac{10000}{11}.\frac{11}{1000}=10:1\)

Đáp số: Tỉ lệ cồn/nước ở bình A là 1/10

            Tỉ lệ cồn/nước ở bình B là 10/1.


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
312 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: