Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 55

Trong hội trường có một số người đang đứng, một số người đang ngồi. Nếu cho 25% số người đang ngồi đứng lên và đồng thời cho 25% số người đang đứng ngồi xuống thì khi đó số người đứng chiếm 70% tổng số người trong hội trường. Hỏi có bao nhiêu phần trăm số người đứng lúc đầu?

---------------------

Đáp án của các bạn sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 19/6/2015. Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 20/6/2015.

---------------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

1. thang Tran, Trường THCS Hà Châu, Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

2. Lê Tự Nguyên Hào, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

3. Alex Queeny,Trường Tiểu học Tân Nhựt 6, Huyện Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh

4. Nguyễn Anh Kim Hân, Trường Tiểu học Tam Quan 1, Huyện Hoài Nhơn - Bình Định

5. Trần Hồng Quyền, Trường THCS Lương Thế Vinh, Huyện Đắk Tô - KonTum

---------------------


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
464 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: