Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Sorano Yuuki. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Sorano Yuuki

Sorano Yuuki
♥ Nếu một ngày...Người con gái bạn yêu chợt bật khóc. ♥ Thì... Xin đừng gặng hỏi lý do. Cũng đừng cáu gắt khi cô ấy chẳng nói năng gì.Việc bạn cần làm là... ♥ Ngồi bên cạnh cô ấy và nói : Tựa vai anh mà khóc... [Danh sách bạn đã đầy, không kết bạn nữa...]

Luyện toán

24 -Trung bình 6.75 - Tổng điểm 3107

Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các đại lượng tỉ lệ thuận trong thực tế
Lần cuối làm bài: 2017-06-03 12:08:51
Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn về đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 11:26:42
Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức
Lần cuối làm bài: 2017-06-03 20:19:04
Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết biểu thức đại số theo phát biểu
Lần cuối làm bài: 2017-06-03 12:08:02
Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 03:39:49
Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-05-23 20:55:02
Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-05-22 23:31:38
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 03:45:57
Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2017-05-21 11:00:47
Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-05-27 06:46:15

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Sorano Yuuki làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-28 12:45:54
Sorano Yuuki làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-24 22:03:29
Sorano Yuuki làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-06 10:19:48
Sorano Yuuki làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-25 12:55:54
Sorano Yuuki làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-10 14:05:56