Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đặng Thị Yến Nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đặng Thị Yến Nhi

Đặng Thị Yến Nhi
Hello ! Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

23 -Trung bình 6.31 - Tổng điểm 3283

Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính về số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2015-12-28 07:36:19
Lần cuối làm bài: 2015-12-26 05:45:24
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2015-11-28 22:23:57
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-11-07 04:32:04
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2015-10-11 08:50:14
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2015-09-23 06:19:51
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-09-05 20:44:41
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2015-08-29 21:22:26
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2015-08-29 21:16:17
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2015-10-06 07:18:18

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi