Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đào Bùi Tuấn Chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đào Bùi Tuấn Chi

Đào Bùi Tuấn Chi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Đào Bùi Tuấn Chi
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Đào Bùi Tuấn Chi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-08 22:21:06
Đào Bùi Tuấn Chi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-08 22:17:58
Đào Bùi Tuấn Chi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-08-08 22:16:05
Đào Bùi Tuấn Chi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-06-08 22:50:19
Đào Bùi Tuấn Chi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-08 22:21:42