Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với lê quang vinh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

lê quang vinh

lê quang vinh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

32 -Trung bình 5.56 - Tổng điểm 5448

lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-01-09 08:38:41
lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-02-28 08:02:24
lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-02-17 08:00:11
lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về dãy số
Lần cuối làm bài: 2016-01-27 03:18:19
lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 07:44:19
lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 07:35:24
lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 07:27:10
lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán sử dụng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2015-12-11 06:20:31
lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2015-12-01 08:20:38
lê quang vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính nhanh dựa trên tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối
Lần cuối làm bài: 2015-11-24 07:23:13

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

lê quang vinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-01 21:42:22
lê quang vinh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-20 19:05:15
lê quang vinh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-05 19:53:26