Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Lê Phương Uyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Lê Phương Uyên

Nguyễn Lê Phương Uyên
Tên.UYÊN. Biệt danh.CHERRY🍒🍒🍒

Luyện toán

1 -Trung bình 5.50 - Tổng điểm 110

Nguyễn Lê Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 15:23:34

Luyện văn - Tiếng Việt

17 -Trung bình 8.55 - Tổng điểm 1882

Nguyễn Lê Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Luật tục của người Ê-đê
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 16:03:29
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 15:38:02
Nguyễn Lê Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 15:21:24
Nguyễn Lê Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú đi tuần
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 19:30:22
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 19:09:49
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 15:32:44
Nguyễn Lê Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 09:42:40
Nguyễn Lê Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cao Bằng
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 15:59:17
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 15:10:17
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 19:40:26

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 6.12 - Tổng điểm 1102

Nguyễn Lê Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 09:38:36
Nguyễn Lê Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why would you like to be a writer?
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 09:20:01
Nguyễn Lê Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 15:32:26

Điểm thi