Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Mạnh Trung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Mạnh Trung

Nguyễn Mạnh Trung
~ Only True ~

Luyện toán

86 -Trung bình 9.99 - Tổng điểm 8693

Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-12-08 19:39:46
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-12-03 21:06:49
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-26 20:40:36
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 19:37:34
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-11-16 19:09:53
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-11-11 19:31:39
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-11-06 16:32:25
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-11-01 19:05:22
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2016-10-23 20:15:32
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-10-16 08:02:16

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Mạnh Trung làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-08 15:44:32