Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Huyền Trang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Huyền Trang

Nguyễn Thị Huyền Trang
Người ta thất bại không vì ngu mà vì nghĩ mình giỏi

Luyện toán

17 -Trung bình 8.98 - Tổng điểm 1886

Nguyễn Thị Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2017-03-27 07:55:57
Nguyễn Thị Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 19:15:15
Nguyễn Thị Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-03-22 09:15:30
Nguyễn Thị Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-02-19 06:25:04
Nguyễn Thị Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2017-01-20 07:22:34
Nguyễn Thị Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định tọa độ của điểm
Lần cuối làm bài: 2017-02-10 22:29:17
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 08:40:12
Nguyễn Thị Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-10 21:04:58
Nguyễn Thị Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - cạnh - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2017-01-15 18:07:16
Nguyễn Thị Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2017-01-05 06:34:48

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 20:25:32