Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Tiến Phi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Tiến Phi

Bùi Tiến Phi
Cày điểm hỏi đáp...

Luyện toán

14 -Trung bình 6.01 - Tổng điểm 2404

Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-02-07 09:38:09
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2015-01-17 13:32:13
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-01-03 12:57:06
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành, hình thoi
Lần cuối làm bài: 2015-01-03 12:53:27
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-01-03 12:51:18
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2014-12-24 20:24:09
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2014-12-30 18:00:38
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2014-12-24 20:12:01
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2014-12-20 08:59:42
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2014-12-20 08:54:49

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1400

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Bùi Tiến Phi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-19 10:18:00
Bùi Tiến Phi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-03 21:29:03
Bùi Tiến Phi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-09 20:20:32