Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thắng vs Trung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thắng vs Trung

Thắng vs Trung
Đúng theo dự kiến. Hihi ^-^. TML

Luyện toán

55 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5500

Thắng vs Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 05:39:28
Thắng vs Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 07:51:12
Thắng vs Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-03-01 23:35:05
Thắng vs Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-03-01 23:30:13
Thắng vs Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2016-02-28 02:12:20
Thắng vs Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-02-25 23:09:49
Thắng vs Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-02-24 23:21:15
Thắng vs Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-24 23:16:56
Thắng vs Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-02-24 23:15:05
Thắng vs Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-02-24 23:13:06

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Thắng vs Trung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-07 21:40:26
Thắng vs Trung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-06 16:32:23
Thắng vs Trung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-27 17:27:27
Thắng vs Trung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-27 17:18:50
Thắng vs Trung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-27 17:14:06
Thắng vs Trung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-27 17:08:44
Thắng vs Trung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-22 14:58:19
Thắng vs Trung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-22 14:54:14
Thắng vs Trung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-22 14:51:54
Thắng vs Trung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-22 14:43:27
Thắng vs Trung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-15 06:54:08
Thắng vs Trung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-15 06:42:19
Thắng vs Trung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-13 17:41:50